złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Prywatne auto do celów firmowych. Jakie koszty mogę odpisać?

Jak już pisaliśmy we wcześniejszym artykule, każdy przedsiębiorca ma prawo wyboru, czy samochód będzie mieniem prywatnym, czy też mieniem firmowym.
Poprzednio omawialiśmy dość obszernie obydwie wyżej wymienione opcję. Dla przypomnienia zapraszamy do zapoznania się z artykułem, który znajduję się na poniższym linku:

https://fachwork.eu/artykuly/samochod-na-firme/

W poniższym artykule skoncentrujemy się na opcji, w której przedsiębiorca używa samochodu prywatnego do celów firmowych. W dalszej części opiszemy konsekwencję dla podatku dochodowego oraz podatku BTW. Więcej na temat rodzajów podatków pisaliśmy w artykule na niżej podanym linku:

https://fachwork.eu/artykuly/z-jakimi-podatkami-ma-do-czynienie-przedsiebiorca-w-holandii/

Samochód jako mienie prywatne a podatek dochodowy.

Zakładamy, iż przedsiębiorca używa samochodu prywatnego na potrzeby firmowe. Wówczas ma prawo do odpisu € 0,19 z przejechanego (udokumentowanego) kilometra w celach firmowych (art. 3.17 Wet IB 2001).
Dla przykładu przedsiębiorca robi 20 000 km w skali rocznej. Wówczas ma prawo do odpisu 20 000 × 0,19 = € 3 800. Jeśli nasz przykładowy przedsiębiorca zarobił € 50 000 w danym roku rozliczeniowym, wówczas odprowadza podatek od (€50 000-/- €3800) € 46 200, a nie € 50 000.

Wybierając opcję samochodu jako mienie prywatne odpisujemy tylko wyłącznie € 0,19 z kilometra. Żadnych innych kosztów takich jak ubezpieczenie, podatek drogowy, naprawy etc. nie możemy odpisać z podatku dochodowego.

Istotną kwestią jest prowadzenie rejestracji zrobionych kilometrów w celach firmowych. Udokumentowanych adresami, rachunkami, czy też fakturami. Np. wyjazd 300-kilometrowy po materiał wpisujemy w rozpiskę kilometrów. Podajemy adres, a w administracji przedsiębiorcy jest faktura, czy rachunek z tego dnia i podanego adresu. Inny przykład: przedsiębiorca udaję się na duży projekt, trwający 3 miesiące i robi dziennie 400 km. Wpisuje kilometry w rozpiskę i ma za okres trzech miesięcy również faktury potwierdzające miejsce pracy.
Uwaga przedsiębiorca nie jest zobligowany być właścicielem pojazdu, którym dojeżdża do pracy. Jest natomiast zobowiązany do ponoszenia kosztów robionych samochodem prywatnym.

Samochód jako mienie prywatne a podatek BTW.

Kwestie odpisu podatku BTW są bardziej skomplikowane. Używając samochodu prywatnego do celów firmowych można odpisać BTW z napraw i używania samochodu. Jednakże wymagane jest prowadzenie dokładnej rejestracji kilometrów prywatnych i firmowych w danym roku rozliczeniowym. UWAGA: kilometry między miejscem zamieszkania a stałym miejscem pracy to kilometry prywatne dla podatku BTW. Takowych nie możemy odpisać analizując podatek BTW.
Przykład:
Przedsiębiorca używa samochodu prywatnego w celach firmowych. W dany roku rozliczeniowym poniósł następujące koszty:
-ubezpieczenie € 400 (nie możemy tych kosztów odpisać, gdyż nie zawierają BTW)
-podatek drogowy € 300 (nie możemy tych kosztów odpisać, gdyż nie zawierają BTW)
-naprawy € 500 plus € 105 BTW
-paliwo € 4000 plus € 840 BTW.
Nasz przedsiębiorca zrobił razem 60 000 km w danym roku. Z czego 45 000 km było w celach firmowych. Wówczas może odpisać 45 000/60 000* € 945 = € 709 BTW.

Jeżeli przedsiębiorca nie prowadził rejestracji kilometrów wówczas może całość kwoty z naszego przykładu odpisać, czyli € 945. Jednakże w 4 kwartale należy nanieść korektę i 1,5% od wartości katalogowej samochodu zapłacić do holenderskiego fiskusa. Kontynuując nasz przykład, przy założeniu, iż samochód ma wartość katalogowa € 45 000, należy 1,5% z tej kwoty oddać do podatku, czyli € 675.

https://fachwork.eu/rejestracja/