złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Ulgi podatkowe dla ZZP-erów w Holandii, a ewidencja godzin pracy

Coraz większą popularnością na terenie Holandii cieszy się jednoosobowa forma działalności, której właściciel zwany jest potocznie ZZP-erem. Jednakże podatki w Niderlandach są dość wysokie i warto wiedzieć, jakie warunki należy spełniać, aby takowe zaniżyć.

1225 godzin w skali rocznej

Przedsiębiorca kwalifikuję się na znaczne ulgi podatkowe, jeśli w danym roku rozliczeniowym przepracował dla własnej firmy minimum 1225 godzin. Wówczas może liczyć na ulgę zwaną, ”de zelfstandigenaftrek” (wysokość ulgi w 2019 to kwota € 7280) oraz ewentualnie dodatkowa ulga dla początkujących przedsiębiorców w Holandii, zwana ”startesaftrek” (wysokość ulgi w roku 2019 to kwota € 2123). Dodatkowym kryterium dla przedsiębiorców posiadających dochody z różnych źródeł np. zatrudnienie na umowie o pracę, jest konieczność przepracowania minimum 50% godzin z całości wypracowanych godzin w danym rok, na rzecz własnej działalności. Jednakże to kryterium obowiązuję po 5 latach bycia przedsiębiorcom na terenie Holandii.

Prowadzenie ewidencji godzin pracy

Oczywiście według holenderskiego prawa fiskalnego, przedsiębiorca, który postuluję ulgi, jest zobligowany swoje prawo do takowych udokumentować. Poprzez udokumentowanie rozumiemy prowadzenie ewidencji godzin pracy, zachowywanie kalendarza spotkań etc.

Godziny, które wliczają się do odpisu.

Ujmując powyższe zagadnienie, jak najprościej, można konkludować, iż wszystkie godziny pracy poświęcone własnej firmie zalicza się do odpisu. Należy brać pod uwagę bezpośrednie i pośrednie godziny pracy. Takie czynności jak: dojazd do pracy, administracja firmy, sporządzanie oferty, reklama firmy, praca nad własną stroną etc., również wliczają się do godzin do odpisu.

Rozpoczęcie działalności w połowie trwania roku, a kryterium 1225 godzin

Dość częstym pytaniem nasuwającym się w przypadku rozpoczęcia działalności np. w sierpniu danego roku, jest liczba godzin odpisu w danym roku. Niestety kryterium odpisu bazowano na 1225 godzin pracy w danym roku, niezależnie od momentu rozpoczęcia działalności. Reasumując, wymagana ilość godzin nie jest naliczana w formie pro rata. Rozpoczynając działalności od sierpnia i przepracowując 1000 godzin w danym roku, przedsiębiorca nie kwalifikuję się do ulg podatkowych.

Czy mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące prowadzenia własnej działalności na terenie Holandii? Jeśli tak, zapraszamy do kontaktu przez nasze ”forum”.

 

https://fachwork.eu/rejestracja/

https://fachwork.eu/rejestracja/

 

 

https://e-rozliczenia.nl/