złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Wszystko o zasiłku dla bezrobotnych w Holandii

Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?

W naszym materiale opiszemy szczegłółowo kwestie wystąpienia o zasiłek dla bezrobotnych, a także poruszymy temat wysokości zasiłku i długości świadczeń. Na zakończenie dodamy wzmianki o prawach i obowiązkach, jakie ma osoba bezrobotna pobierająca świadczenia.

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych na terenie Holandii,  należy:

 • Posiadać umowę o pracę, gdzie pracodawca odprowadza odpowiednie składki do urzędu pracy, czyli UWV- zwane ‘’WW-premie’’. W większości umów o pracę takowe składki są odprowadzane. Co oczywiście można sprawdzić na specyfikacjach wynagrodzenia.
 • Od ostatniego dnia pracy analizujemy 36 tygodni wstecz ( jako tydzień przyjmujemy kalendarzowy tydzień od poniedziałku do niedzieli). W ciągu tych 36 tygodni musi być co najmniej 26 tygodni przepracowanych.
 • Dana osoba musi pracować minimalnie 10 godzin w tygodniu i utracić minimalnie 5 godzin pracy lub więcej.
 • Utrata pracy wynika z przyczyn niezależnych od pracownika, czyli z inicjatywy pracodawcy. Np. zakończenie umowy i nieprzedłużenie takowej, czy zwolnienie z powodu braku pracy.
 • Osoba bezrobotna jest gotowa podjąć w każdej chwili nową pracę, czyli jest dyspozycyjna do pracy.
 • Wnioskodawca o zasiłek musi przebywać cały czas na terenie Holandii. W chwili obecnej nie musi posiadać meldunku w gminie holenderskiej. Wystarczy stały adres pobytu, pod którym faktycznie fizycznie przebywa.
 • Od pierwszego dnia bezrobocia, należy minimalnie raz w tygodniu reagować o pracę. Wszelkie reakcje należy zapisywać online lub na otrzymanych formularzach z urzędu pracy. Warto podkreślić, iż proces wystąpienia o zasiłek dla bezrobotnych może trwać do 4 tygodni. Mimo braku decyzji należy reagować o pracę od pierwszego dnia zakończenia umowy o pracę.
 • Należy odpowiadać i reagować na wszelkie prośby ze strony urzędu pracy na czas. Ponadto należy być telefonicznie dyspozycyjnym do wszelakiego kontaktu.

Jak wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych ?

Wystąpienie o zasiłek można podzielić na dwa różne sposoby. Mianowicie: dla osób posiadających digid oraz dla osób bez digidu.

W obydwu przypadkach należy przygotować poniższe dane:

 • numer sofi (BSN numer)
 • adres zamieszkania / pobytu w Holandii
 • numer rachunku
 • ostatnią umowę o pracę
 • ostatnią specyfikację wynagrodzenia
 • potwierdzenie wypowiedzenia umowy na piśmie.

Posiadając digid składamy wniosek przez poniższy link: https://www.uwv.nl/particulieren/direct-doen/aanvragen-ww-uitkering.aspx

W przypadku braku digidu należy udać się do najbliższego urzędu pracy, który znajduję się od miejsca pobytu osoby bezrobotnej.  Za pomocą poniższego linka mogą Państwo znaleźć najbliższy urząd pracy, wpisując kod pocztowy: https://www.werk.nl/werkzoekenden/contact/vestiging-zoeken/

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zapisie do urzędu pracy,  zapraszamy do kontaktu: https://e-rozliczenia.nl/kontakt/

Wysokość zasiłku i długość świadczeń

Zasadniczo wysokość zasiłku zależy ściśle od dochodów brutto wnioskodawcy z okresu 12 miesięcy. W pierwszych dwóch miesiącach  zasiłek stanowi 75 % z podstaw wyliczeniowych, a następnie 70%.

Długość zasiłku  ustala się według poniższych kroków:

 • Analizujemy 36 tygodni przed zakończeniem pracy. W ciągu tych 36 tygodni wnioskodawca musi mieć przepracowane 26 tygodni i wówczas nabywa prawa do 3 miesięcy zasiłku.
 • Jeżeli przed utratą pracy wnioskodawca przepracował 4 lata z 5 ostatnich, wówczas wszystkie wcześniejsze lata , niezależnie od ciągłości,  zaliczają się do długości zasiłku ( UWAGA POLSKIE LATA PRACY RÓWNIEŻ WLICZAJĄ SIĘ DO OKREŚLENIA DŁUGOŚCI ŚWIADCZEŃ). 

Jeżeli wnioskodawca przepracował nie więcej niż 10 lat, wówczas każdy rok to miesiąc zasiłku. Czyli 7 lat pracy daje 7 miesięcy zasiłku.

Jeżeli wnioskodawca przepracował więcej niż 10 lat, wówczas każdy rok powyżej 10 lat, liczy się jako 0,5 miesiąca zasiłku. Maksymalnie zasiłek dla bezrobotnych może wynosić 24 miesiące.

Prawa i obowiązki na zasiłku

Za prawem do zasiłku stoją również obowiązki. Mianowicie:

– reagowanie o pracę minimalnie raz w tygodniu (przez reakcję rozumiemy kontakt telefoniczny z pracodawcami, reakcję przez emaila, strony internetowe, wizyty w biurach pracy etc.) ; takowe należy podawać przez poniższą stronę: https://www.werk.nl/werkzoekenden/

Chyba, iż z urzędem pracy było ustalone zapisywanie reakcji na specjalnych formularzach i wysyłanie takowych do urzędu.

 • kolejnym obowiązkiem jest dyspozycyjność  do pracy, tzn. urząd może sam znaleźć pracę osobie bezrobotnej;  dyspozycyjność do pracy musi być na taką  samą ilość godzin pracy, na podstawie których został wyliczony zasiłek;  przyjęło się, iż w pierwszych 6 miesiącach zasiłku można reagować tylko o pracę, adekwatną do wcześniej wykonywanej; po upływie pół roku urząd pracy ma prawo wymagać, aby bezrobotny podjął zatrudnienie na niższym stanowisku, niż uprzednio wykonywał;
 • istotną kwestią jest konieczność informowania urzędu pracy o wszelkich zmianach, wakacjach, wyjazdach etc.

Przeniesienie zasiłku do Polski

Na chwilę obecną istnieje możliwość przeniesienia zasiłku dla bezrobotnych do Polski na okres maksymalnie 3 miesięcy.  Jak to wygląda w praktyce? Mając decyzję na piśmie o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, należy wystąpić z prośbą do działu międzynarodowego holenderskiego urzędu pracy. Takowy potrzebuję 2 tygodnie na przetworzenie wniosku. W ciągu tych dwóch tygodni wysyła na holenderski adres wnioskodawcy pismo ze zgodą na eksport zasiłku do Polski. W liście określone są daty rejestracji w polskim urzędzie pracy oraz okres przeniesienia zasiłku. Z owym listem w wyznaczonym okresie do 7 dni należy dokonać rejestracji w odpowiednim urzędzie pracy w Polsce. Następnie polski urząd pracy wysyła potwierdzenie rejestracji do holenderskiego urzędu. A ten,  po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji,  wypłaca do maksymalnie 3 miesięcy holenderski zasiłek dla wnioskodawcy, który przebywa już w Polsce.

Bądź na bieżąco. Zapraszamy do rejestracji na naszym portalu ‘’Polacy za granicą ‘’: https://fachwork.eu/rejestracja/

Dołącz do nas na YOU TUBE