złóż zlecenie usługi umów się na wizytę logowanie dla pracowników

Ważna zmiana przepisów w holenderskim prawie podatkowym

Z dniem 01.01.2015 roku weszła w życie nowa ustawa dotycząca rozliczenia podatku dochodowego w Holandii dla osób fizycznych. O ustawie tej pisaliśmy już w jednym z poprzednich artykułów naszej strony. Poniżej przedstawiamy szczegóły, czego dotyczy.

Z punktu widzenia  holenderskiego prawa  podatkowego wyróżnia się dwie grupy podatników :

– rezydenci  podatkowi,  czyli osoby na stałe zameldowane na terenie Holandii, w tym także Holendrzy (tzw. binnenlandse belastingplichtigen ) uprawnieni do korzystania z wszystkich ulg podatkowych oraz,

– osoby niezameldowane ( w tym pracownicy tymczasowi), posiadający status nierezydenta czyli tzw.  buitenlandse belastingplichtige pozbawieni  prawu do skorzystania z ulg podatkowych.

Do dnia 31.12.2014 roku każda osoba fizyczna rozliczająca się z podatku w Holandii miała prawo wyboru jednej z powyższych grup.  Większość  wybierała opcje fikcyjnej rezydencji podatkowej,  co dawało im możliwość skorzystania z ulg i tym samym otrzymywania wyższych zwrotów z podatku.

Niestety z dniem 01.01.2015 roku takie prawo wyboru zostało zniesione przez Belastingdienst.

Możliwość skorzystania z ulgi przy rozliczeniu podatku będzie uprawniało tylko i wyłącznie podatników, którzy:

–  posiadali meldunek w Holandii przez cały, bądź część roku 2015,

oraz podatników niezameldowanych, którzy spełnią następujące warunki:

– ich dochód z Holandii w danym roku rozliczeniowym wyniesie minimum 90 % całościowego, rocznego dochodu (wliczając również  dochody partnera fiskalnego) oraz  te osoby, które

– dostarczą do Holenderskiego Urzędu Podatkowego Belastingdienst informacje o wysokości osiągniętego dochodu w innych krajach, w tym w Polsce. Informacja taka musi być zawarta na formularzu „Zaświadczenie o dochodach” .

WAŻNE!

Wszystkich klientów, którzy nie posiadali w 2015 roku meldunku na terenie Holandii lub pracowali tymczasowo, a ich dochody w Holandii przewyższały 90 % dochodów całkowitych (także w przypadku, gdy dochód z Holandii wyniósł 100%), prosimy o pobranie z naszej strony internetowej lub ze strony Belastingdienst  formularza „Zaświadczenie o dochodach”, które musi być wypełnione przez Urząd Skarbowy  odpowiedni do Państwa adresu zamieszkania w Polsce, a następnie o dostarczenie go do naszego biura, w celu złożenia w Państwa imieniu zeznania podatkowego.

Osoby, które pracowały tymczasowo na terenie Holandii, których dochody z Holandii przedstawiają się na niższym poziomie niż 90% w Holandii nie mają obowiązku dostarczenia Zaświadczenia o dochodach, gdyż nie kwalifikują się do uzyskania ulg. Ich rozliczenie będzie składane na niezmienionych warunkach.