złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Uwaga ZZp’erzy: kontrole z urzędu skarbowego.

Holenderski fiskus zapowiedział liczne kontrole skarbowe od 1 stycznia 2020. Celem takowych jest ustalenie rodzaju relacji pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą.

Dlaczego fiskus ingeruję w rodzaj zawartej umowy pomiędzy zleceniodawcą i zleceniobiorcą?

Powszechnie wiadomo, iż wymogiem holenderskiego prawa fiskalnego jest posiadania minimum trzech zleceniodawców. Pracując dla jednego lub dwóch zleceniodawców, ZZP’er ponosi ryzyko, iż w momencie kontroli podatkowej, fiskus zakwalifikuję zawartą umowę o zlecenie, jako umowę o prace. Umowa o pracę natomiast prowadzi do konieczności odprowadzanie większych podatków i składek socjalnych. Powyższe prowadzi do dość prostej konkluzji: holenderski fiskus traci miliony euro rocznie przez narastającą fale ZZP’erów.

Jak uniknąć problemów podczas kontroli podatkowej?

Przede wszystkim należy posiadać minimum trzech zleceniodawców. Zaistnieć jako jednostka niezależna na rynku pracy. Pod fiskalnym pojęciem przedsiębiorcy, kryje się osoba aktywna na rynku pracy. Reklamująca się. Szukająca nowych zleceń. Z własnym samochodem oraz własnymi narzędziami. Przedsiębiorca, przyjmując zlecenie, całkowicie sam decyduje o wykonaniu takowego. I tutaj pojawia się ważny element fiskalny, zleceniodawca zleca, a zleceniobiorca według własnych zasad i własnej subiektywnej oceny, wykonuję zlecenie. Reasumując zleceniobiorca jest niezależną jednostką, decydująca o wykonaniu zlecenia.
Innym sposobem uniknięcia problemów fiskalnych jest korzystanie z udostępnionych przykładów umów. Takowe są dostępne na stronie Belastingdienst. Klikając na poniższy link zostaną Państwo skierowani na odpowiednią stronę Belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/modelovereenkomsten/content/ik-wil-een-modelovereenkomst-gebruiken-maar-welke

Zawartą umowę można zgłosić do Belastingdienst i wówczas fiskus wyda gwarancję, czy takowa nie kwalifikuję się jako umowa o pracę. Poniżej znajdą Państwo link do rejestru już zarejestrowanych umów:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/reg_overeenkomsten_dba_dv10813z19ed.pdf

Jakie mogą być konsekwencję kontroli podatkowej, podczas której fiskus uzna, iż strony pracują na podstawie umowy o pracę, a nie umowy o zlecenie?

W związku z wprowadzeniem ustawy zwanej Wet DBA, odpowiedzialność za odprowadzenie podatków i składek ponosi ZLECENIODAWCA. Jednakże takowy ma prawo częściowo zapłacone kwoty ściągnąć ze zleceniobiorcy.

Co czeka ZZP’erów w przyszłości?

Przede wszystkim holenderski rząd planuje zmniejszenie ulg podatkowych. Co w konsekwencji będzie prowadzić do zwiększenia kwot do zapłaty z podatku.

Planowane jest wprowadzenie obowiązkowych ubezpieczeń od choroby (AOV), które rzekomo mają być odprowadzane do UWV. Stawki takowych ubezpieczeń mają być bardziej dostępne niż obecnie.

Ponadto pojawił się koncept nowej ustawy, zwanej WMZ, która ma na celu wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia godzinowego dla ZZP’erów. Ustalono wstępnie kwotę 16 euro na godzinę.

Szukasz zleceń na terenie Holandii? Zamieść jeszcze dziś reklamę na naszym protalu.