złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Zmiany w dopłatach do żłobka od 2023

Nowy rok 2023 przyniósł istotne zmiany w dopłatach do dofinansowań do opieki nad dzieckiem (kinderopvangtoeslag).  Do końca  2022 wszelkie dofinansowania do żłobka i opieki przed- i poszkolnej były uzależnione od ilości godzin pracy wnioskodawcy/ wnioskodawców. Dla przykładu pracując 80 godzin w miesiącu nie można było otrzymać dofinansowania do pełnych 230 godzin pobytu dziecka w żłobku. Reasumując, kluczową kwestią była ilość godzin pracy, a punktem wyjścia w przypadku partnerstwa fiskalnego, liczba godzin pracy osoby mniej pracującej. W przypadku elastycznego wymiaru pracy  oraz braku gwarancji zatrudnienia  mogło dochodzić do znacznych zwrotów otrzymywanego w ciągu roku dofinansowania.

Powyższy problem został rozwiązany nową ustawą, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2023. Ilość godzin pracy wnioskodawcy nie ma już znaczenia. Jedyną istotną kwestią jest fakt zatrudnienia  w danym miesiącu. Forma zatrudnienia (umowa o pracy, czy własna działalność) również nie ma wpływu na otrzymanie dofinansowania. Każdy zatrudniony w danym miesiącu ma prawo do dofinansowania do 230 godzin opieki.  W przypadku osób pobierających zasiłek dla bezrobotnych można pobierać dofinansowanie przez 3 pierwsze miesiące zasiłku. Po upływie tego terminu należy zatrzymać  dofinansowanie lub sprawdzić, czy niewykorzystane godziny w danym roku można wybrać w czasie dłuższego pobierania zasiłku.

Rząd holenderski ma w planach wprowadzić prawie bezpłatną opiekę dla dzieci od 2025 r. Czy plany się ziszczą, czas pokaże………..

 

Data:11-01-2023

Źródło: Media