złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Urlop macierzyński dla ojca w Holandii. Nawet do 6 tygodni.

Urlop macierzyński dla ojca: jednorazowo jeden tydzień.

Z dniem 1 stycznia 2019 zaimplementowano nową ustawę na terenie Holandii, która daje prawo osobom, których partnerka urodziła dziecko, do urlopu macierzyńskiego. Pracodawca jest zobligowany zapłacić jednorazową ilość tygodniowych godzin pracy. Dla przykładu: jeśli pracownik pracuje 5 dni po 8 godzin w tygodniu, wówczas jego urlop macierzyński będzie wynosił 40 godzin.

Jest to jednorazowa kompensacja, wypłacana przez pracodawcę.

Do kiedy należy wybrać urlop macierzyński w Holandii?

Istotną informacją jest fakt, iż urlop macierzyński dla ojca należy wybrać maksymalnie do 4 tygodni od momentu urodzenia dziecka. Niezależnie od okoliczności, takich jak np. dłuższy pobyt dziecka w szpitalu. Termin 4 tygodni nie zostaje przesunięty.

Jak i kiedy należy zgłosić urlop macierzyński dla ojca?

Urlop macierzyński dla ojca na terenie Holandii należy zgłosić pracodawcy w terminie możliwie najszybszym. Pracodawca nie może odmówić pracownikowi prawa do urlopu macierzyńskiego.

Dodatkowy urlop macierzyński dla partnerów od 1 lipca 2020.

Z dniem 1 lipca 2020 będzie obowiązywał dodatkowy urlop macierzyński dla ojców. Takowy wyniesie 5 tygodni, które bazowane będą na standardowym tygodniu pracy pracownika. Załóżmy, iż ojciec pracuje 6 godzin dziennie przez 5 dni. Wówczas ma prawo do 5 tygodni dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wysokości 30 godzin na tydzień.

Kto ma prawo do dodatkowego urlopu macierzyńskiego  dla ojca?

Partnerzy, których dziecko urodziło się 1 lipca 2020 lub po 1 lipca 2020.

Jak i kiedy należy złości dodatkowy urlop macierzyński  dla ojca?

Dodatkowy urlop macierzyński należy zgłosić pracodawcy minimalnie 4 tygodnie przed datą rozpoczęcia urlopu. Tylko w wyjątkowych sytuacji można odstąpić od powyższej zasady. W przypadku wcześniejszych narodzin dziecka. Dodatkowy urlop macierzyński należy wybrać maksymalnie do 6 miesięcy od momentu narodzin dziecka.

Kto wypłaca dodatkowy urlop macierzyński ?

Urlop jest wypłacany przez holenderski urząd pracy, zwany UWV. Wynosi 70% ze standardowej wypłaty pracownika. Pracodawca składa w imieniu pracownika wniosek o dodatkowy urlop macierzyński dla ojca.

Uprzednio należy wykorzystać standardowy urlop macierzyński trwający 5 dni.

Data: 29-06-2020

Źródło: Media