złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Pracujesz w Holandii? Sprawdź, czy musisz rozliczyć się w polskim urzędzie skarbowym.

Polacy pracujący w Holandii powinni mieć wiedzę o obowiązkach wobec polskiego urzędu skarbowego. Część z nich nadal nie jest świadoma, że powinna złożyć deklarację podatkową w Polsce i wykazać w niej swoje zagraniczne dochody.Wyjaśnijmy, w jakich przypadkach takie rozliczenie jest konieczne i w jaki sposób go dokonać.

Obowiązek podatkowy posiadają wszystkie te osoby, które mają swoje miejsce zamieszkania na terenie Polski (miejsce zamieszkania nie jest jednoznaczne z miejscem zameldowania). W skrócie oznacza to, że jeśli dana osoba nie posiada meldunku, ale posiada tzw. ośrodek interesów życiowych w Polsce, kwalifikuje się na obowiązek podatkowy i powinna w każdym roku składać deklarację podatkową wykazując w niej wszystkie swoje zagraniczne dochody, w tym również holenderskie zawarte w dokumentach jaaropgaven.

Holandia jest jednym z krajów, z którymi Polska nie podpisała umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, czego przyczyną jest fakt, że dochody osiągnięte w Holandii muszą być doliczone do dochodów rocznych i tym samym opodatkowane w rocznej deklaracji składanej w polskim urzędzie skarbowym.

Co ważne, jeśli w wyniku rozliczenia w Polsce, powstanie niedopłata do uregulowania w skarbówce zastosowanie ma tu ulga abolicyjna, która naliczana jest proporcjonalnie do stosunku dochodów zagranicznych do wszystkich dochodów osiągniętych w danym roku.

W przypadku, gdy rozliczane dochody w Holandii pochodzą ze stosunku pracy ze stosunku służbowego, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, z działalności wykonywanej osobiście, z działalności gospodarczej itp. w danym roku podatkowym i jednocześnie podatnik nie posiadał żadnych dochodów w Polsce, wówczas przy zastosowaniu ulgi abolicyjnej niedopłata podatku dochodowego wychodzi na zero. Ulga abolicyjna niestety nie ma zastosowania przy osiągnięciu w Holandii dochodów z tyt. świadczeń socjalnych tzn. zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku chorobowego, zasiłku macierzyńskiego (świadczeń wypłacanych przez UWV).

Rozliczenie podatku dochodowego w Polsce składane jest na druku PIT 36 wraz z załącznikiem Pit ZG w formie elektronicznej lub papierowej. Termin składania deklaracji PIT upływa 30 kwietnia następnego roku. Kwoty wykazane w PIT powinny być zawarte w polskiej walucie, dlatego przed wypełnieniem deklaracji konieczne jest przeliczenie zagranicznych dochodów według odpowiedniego kursu walut zgodnie z tabelą kursów NBP.

Kto nie ma obowiązku rozliczenia w Polsce?

Osoby, które osiągnęły status rezydenta podatkowego na terenie Holandii nie mają obowiązku rozliczania się w polskim urzędzie skarbowym, są to osoby, których ośrodek interesów życiowych przeniesiony został na stałe do Holandii. Po okazaniu zaświadczenia o rezydencji podatkowej w skarbówce podatnik zostanie zwolniony z obowiązku składania corocznych deklaracji.

Ważne, jeśli podatnik nie ma obowiązku rozliczenia w Polsce, warto, aby jednak wykazał swoje holenderskie dochody przed polskim urzędem, gdyż dzięki temu polski urząd skarbowy posiada wiedzę o źródłach dochodu podatnika, dzięki czemu może on uniknąć w przyszłości konieczności składania wyjaśnień w tej sprawie (np. w kupna nieruchomości na terenie Polski itp.).  

Złożenie deklaracji pit konieczne jest również w celu uzyskania zaświadczenia o dochodach (formularz UE/WE).

Jeśli podatnik dokonuje rozliczenia w holenderskim urzędzie skarbowym (Belastingdienst) wymagane jest przedstawienie informacji o pełnych jego dochodach, ponieważ na ich podstawie można określić kwalifikację 90% (regeling 90%). W tym celu potrzebne jest dostarczenie zaświadczenia UE/WE, które jest wydawane przez polski urząd skarbowy przy miejscu zamieszkania, a bez złożonego PIT 36 urząd zaświadczenia nie wyda. Zwolnieni z okazania zaświadczenia o dochodach są tylko Ci podatnicy, którzy pełny rok podatkowy posiadali meldunek na terenie Holandii.

Chcesz zlecić nam złożenie deklaracji PIT 36 w Twoim Urzędzie Skarbowym – czytaj https://e-rozliczenia.nl/lista-dokumentow-konieczna-do-rozliczenia-podatku-w-polsce/

Więcej o zaświadczeniach o dochodach znajdziesz https://e-rozliczenia.nl/zaswiadczenia-z-polskiego-urzedu-skarbowego/