złóż zlecenie usługi umów się na wizytę logowanie dla pracowników

Rachunek bankowy w Belastingu – Zmiana przepisów

Z dniem 01.12.2013 wszedł w życie nowy przepis wprowadzony przez holenderski urząd podatkowy Belasitngdienst w sprawie rachunków bankowych!

Kwoty zwrotów z podatku będą wypłacane przez Holenderski Urząd Podatkowy tylko na konta bankowe właścicieli. Nie będą brane pod uwagę rachunki osób trzecich. Chcąc odzyskać zwrot z podatku z Holandii za 2013 rok, wymagane będzie założenie własnego konta w banku. Podobna sytuacja dotyczy wszystkich świadczeń wypłacanych przez belastingdienst m.in: zorgtoeslg, kingebonden budget, huurtoeslg.

Poinformuj naszego doradce, na jakie konto bankowe przekazywane były z urzędu dotychczasowe świadczenia, Otrzymasz od nas formularz, służący do rejestracji Twojego konta bankowego, do otrzymywania przyszłych wypłat pieniędzy z urzędu podatkowego Belastingdienst w Holandii. Pismo to będziesz musiał(a) wydrukować i przesłać do Holandii, pod wskazany przez nas adres.