złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Podatek drogowy w Holandii

W związku ze zmianą z dniem w 2014 r przepisów  w podatkach drogowych na terenie  Holandii warto przeczytać poniższy artykuł.

Wprowadzone przepisy są niestety niekorzystne dla posiadaczy samochodów, którzy pracują  lub mieszkają w Holandii. Przede wszystkim na początku podzielmy posiadaczy pojazdów na dwie grupy:

 1. osoby mieszkające i zameldowane w gminie holenderskiej,
 2. osoby niezameldowane (imigranci tymczasowi przebywający na terenie Holandii).

Powyżej wymienione grupy podlegają bowiem pod zbiór innych przepisów prawnych.

Osoby mieszkające na terenie Holandii (zameldowane)

Urząd skarbowy (belastingdienst) kwalifikuje nas podatników, jako mieszkańców Holandii, jeśli spełniony zostaje jeden z poniższych warunków:

 1. widniejesz w registracji ewidencji ludności danej gminy holenderskiej
 2. w okresie 6 miesięcy minimalnie 4 miesiące przebywasz na terenie Holandii, wówczas urząd skarbowy wychodzi z założenia, że  powinieneś się zameldować i podlegać pod przepisy, obowiązujące osoby na stałe zamieszkujące Holandię (zamedowane).

Osoba mieszkająca na terenie Holandii, posiadająca samochód jeszcze na polskich tablicach rejestracyjnych zobowiązana do zapłacenia  dwóch rodzajów podatku:

 1. BPM, czyli belasting van personenauto en motorrijwielen,
 2. MRB, czyli motorrijtuigenbelasting znany też jako wegenbelasting (podatek drogowy).

Wysokość tzw. BPM zależy głownie od ilości wydalanego CO2 przez dany pojazd, jednakże pod pewnymi warunkami będziesz mógł uzyskać zwolnienie z powyższego podatku:

 1. pojazd musi się kwalifikować,  jako tzw. mienie przesiedleńcze
 2. pojazd będzie używany w tych samych celach, co w kraju ojczystym (tzn., jeśli był używany przez osobę fizyczną, wówczas nie może nabyć np. statusu auta firmowego)
 3. musisz być posiadaczem pojazdu minimalnie 6 miesięcy przed data rejestracji w gminie
 4. zamieszkiwałeś minimalnie 12 miesięcy w kraju ojczystym

W celu przerejestrowania samochodu należy wykonać następujące czynności:

 1. zgłosić pojazd do Państwowego Urzędu ds. Ruchu  Drogowego (RDW)
 2. wystąpić z wnioskiem o zwolnienie z BPM do urzędu skarbowego
 3. złożyć wniosek z wyliczeniami BPM do urzędu skarbowego

Po wykonaniu powyższych kroków RDW dokonuje przerejestrowania pojazdu.

Osoby, które nie są zameldowane w Holandii

Jeśli potrafisz udokumentować, iż nie jest zameldowany w gminie holenderskiej, jak również nie jesteś zobowiązany do takowej rejestracji w gminie (jesteś zobligowany do rejestracji, jeśli przebywasz na terenie Holandii w ciągu 6 miesięcy minimalnie 4 miesiące) wówczas jesli jesteś osobą fizyczną (nieprowadzącą działalności gospodarczej) na podstawie prawa międzynarodowego możesz otrzymać zwolnienie z uiszczania podatku drogowego na terenie Holandii  na okres:

 1. 6 miesięcy w ciągu określonych 12 miesięcy od daty użytkowania pojazdu w Holandii:
 2. nie musi być ciągłości w powyższych 6 miesiącach
 3. zatrudnienia
 4. podjęcia edukacji

Urząd skarbowy ustalając konieczność odprowadzania podatku drogowego na terenie Holandii sugeruje się przede wszystkim:

 1. zameldowaniem na terenie Holandii lub koniecznością rejestracji wynikająca z dłuższego pobytu niż 4 miesiące analizując okres 6 miesięcy,
 2. faktem, gdzie odprowadzasz składki emerytalne /zdrowotne /społeczne
 3. miejscem, gdzie przybywa Twoja rodzina (żona/mąż i dzieci)
 4. z jakiego kraju pochodzą główne źródła Twojego dochodu
 5. faktem, czy posiadasz holenderski rachunek bankowy.

Powyższe czynniki są jakby ułatwieniem w podjęciu decyzji w kwestii odprowadzania podatku drogowego. Jeśli inspektor podatkowy ma wątpliwości, co do konieczności rejestracji na terenie holenderskiej gminy wówczas analizuje wcześniej wymienione punkty.

Najważniejszym warunkiem jest ustalenie konieczności rejestracji w gminie holenderskiej, takowa zachodzi w momencie dłuższego pobytu niż 4 miesiące w okresie ostatnich 6 miesięcy.

Jeśli po dokonaniu analizy wynika, że jesteś zobowiązany do odprowadzania podatku drogowego na terenie Holandii wówczas należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego.

Nowo wprowadzone przepisy wydają się dużym utrudnieniem dla osób przebywających na terenie Holandii, jednakże do końca nie wiadomo jak będzie odbywało się respektowanie owych przepisów w praktyce i kontrola długości pobytu.

https://www.youtube.com/watch?v=Viatmc-11po
PODATEK DROGOWY W HOLANDII PRZYDATNE LINKI

Formularz ‘’czternastodniowe zwolnienie: https://mijn.belastingdienst.nl/EFormulierenWeb/u/flowMgr.sp?pg=PAGE1&id=28
Wyliczenia wysokości podatku: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/auto-en-vervoer/content/hulpmiddel-motorrijtuigenbelasting-berekenen
Zgłoszenie płatności podatku drogowego:
https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/aang_buitenlands_kenteken_mb0071fol.pdf
Zatrzymanie płatności: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/motorrijtuigenbel-verrek-of-terruggaaf-mb0062z26fol.pdf
Logowanie portal pracy i usług w Holandii fachwork.eu: https://fachwork.eu/logowanie/
Logowanie na grupie e-rozliczenia.nl: https://fachwork.eu/groups/podatkiwholandii/

Czytaj o podatku drogowym w aktualnościach https://e-rozliczenia.nl/podatek-drogowy/