złóż zlecenie usługi umów się na wizytę logowanie dla pracowników

Nowe informacje w sprawie zasiłku dla bezrobotnych

W zakładce naszej strony „Zasiłek dla bezrobotnych” szczegółowo przedstawiliśmy Państwu sposób ubiegania się i przyznawania zasiłku dla bezrobotnych w Holandii. Niestety, teraz musimy również ostrzec Państwa przed niekorzystnymi zmianami w prawie holenderskim związanymi z niedostosowaniem się do obowiązków osoby bezrobotnej.

Z dniem 01.01.2014 r. urząd UWV zaostrzył przepisy dotyczące terminów informowania urzędników o zmianie w statusie osoby bezrobotnej, zwłaszcza w przypadku podjęcia zatrudnienia. Urząd narzucił termin – 2 dni na dostarczenie informacji, a za niedotrzymanie terminu ma prawo nałożyć na osoby bezrobotne wysokie kary. Minimalna kwota to 150 euro, jednak wysokość kary może być dużo wyższa, nawet do 100% wysokości zasiłku plus oczywiście obowiązkowo zwrócenie nadpłaconej kwoty zasiłku. Brak również aktywnego poszukiwania pracy na terenie Holandii, może wiązać się z konsekwencjami obniżenia lub zabrania przez UWV przyznanego wcześniej zasiłku.

Przeniesie zasiłku do Polski

Warto dlatego pomyśleć o możliwości przeniesienia zasiłku do Polski. Istnieje bowiem możliwość zachowania prawa do zasiłku dla bezrobotnych  przez okres trzech miesięcy w Polsce bez konieczności aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Przeniesienie zasiłku można dokonać najwcześniej 4 tygodnie od ostatniego dnia pracy w Holandii, pod warunkiem że została już wydana przez UWV decyzja otrzymania zasiłku. Zgodę na przeniesienie zasiłku wydaje dział UWV d.s międzynarodowych w Hengelo. W momencie wyjazdu z Holandii i powrotu do Polski należy zarejestrować się w ciągu 7 dni roboczych od wyznaczonej daty przez UWV w polskim Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy. W takim przypadku konieczny będzie druk U2 (były formularz E 301), o wydanie którego należy wystąpić do UWV.