złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Nawet 12 tys. euro kary za brak zgłoszenia polskiej firmy wykonującej zlecenie na terenie Holandii od 1 marca 2020!!!

Z dniem 1 marca 2020 w Holandii weszła w życie nowa ustawa zawarta w kodeksie zwanym – Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU). Według zaimplementowanych przepisów każdy pracodawca oraz każdy samozatrudniony spoza Holandii (podlegający obowiązkowi zgłoszenia) jest zobligowany  powiadomić odpowiednie instancje o podjęciu zlecenia na terenie Holandii.

Kogo obejmuje nowa ustawa?

Nowa ustawa obejmuje następujące jednostki:

1)Pracodawców z siedzibą firmy zarejestrowaną poza terenem Holandii, którzy podejmują zlecenie na terenie Holandii. Delegując pracowników, będą zobligowani do dokonania zgłoszenia.

2) Samozatrudnieni z firmą zarejestrowaną poza terenem Holandii i wykonujący tymczasowe zlecenie na terenie Holandii, będą zobowiązani do zgłoszenia.

3) Odbiorca usług, który prowadzi firmę niezarejestrowaną w Holandii, lecz poza Holandią, wynajmujący personel lub firmy zarejestrowane poza terenem Holandii, wykonujące zlecenie na terenie Holandii, ma obowiązek skontrolowania, czy wynajęte firmy dokonały zgłoszenia.

Jak należy dokonać zgłoszenia?

Przede wszystkim zgłoszenia należy dokonać przed podjęciem zlecenia na terenie Holandii. Obowiązek zgłaszania wchodzi w życie od 1 marca 2020. Niedostosowanie się do obowiązku zgłoszenia niesie ze sobą kary pieniężne nawet do 12 tysięcy euro!!! Zgłoszenia należy dokonać za pomocą poniższego linka:

https://meldloket.postedworkers.nl/runtime/

W przypadku braku konta należy takowe założyć. Jakie informację należy ująć w zgłoszeniu?
Dokonując zgłoszenia, należy m.in. podać poniższe informację:
• dane personalne osoby zgłaszającej
• dane firmy
• dane osoby kontaktowej na terenie Holandii
• dane klienta (osoby fizycznej lub firmy)
• sektor wykonywanych usług
• dokładny adres pracy
• przewidywany okres zlecenia
• dane osoby odpowiedzialnej za wypłatę wynagrodzeń (w przypadku delegowanych pracowników)
• dane personalne pracowników
• dane z dokumentu A 1.

Czy obowiązek zgłoszenia obejmuje wszystkie jednostki ?

W niektórych przypadkach nie obowiązuję konieczność dokonania zgłoszenia. Warunkiem decydującym jest sektor wykonywanych usług. Takowy jest ustalany według holenderskich norm.

Poniżej znajdą Państwo dwa linki w celu ustalenia odpowiedniego sektora:

https://sbi.cbs.nl/cbs.typeermodule.typeerservicewebapi/content/angular/app/#/

file:///C:/Users/Gebruiker/Downloads/2019EP04%20SBI%20Structuur_DEF%20(1).pdf

Jakie sektory są zobligowane do dokonania zgłoszenia?

Samozatrudnieni wykonujący usługi w poniższych sektorach są zawsze zobligowani do zgłoszenia:
• sektor budowlany
• sprzątanie
• przemysł spożywczy
• metale
• opieka
• mycie okien
• sektor agrarny.

Odrębne zasady obowiązują firmy transportowe. Takowe znajdą Państwa na poniższym linku w wersji holenderskiej:

https://www.postedworkers.nl/werkgever/transportsector

W niektórych przypadkach można dokonać zgłoszenia na rok. Jednakże należy spełniać dodatkowe warunki m.in. dotyczy to firm składających się maksymalnie od 1-9 pracowników oraz samozatrudnionych z siedzibą do 100 km od granicy holenderskiej. Jednakże wcześniej wymienione nie dotyczy firm działających w sektorze budowlanym, biur pracy etc. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo na poniższym linku:

https://www.postedworkers.nl/werkgever/jaarmelding

Kto nie będzie miał obowiązku dokonywania zgłoszenia? 

Oczywiście firmy zarejestrowane na terenie Holandii nie mają obowiązku zgłoszeń.

Jakie są konsekwencję niezgłoszenia ?

Kary mogą sięgać do 12 tysięcy euro. Poniższe instytucje będą kontrolować procesy administracyjne:
– inspekcja pracy- SZW
– urząd skarbowy (Belastingdienst- pracując powyżej 183 dni na terenie Holandii, należy odprowadzać wszelakie podatki również w tym kraju)
– SVB (instytucja kontrolująca konieczność odprowadzania składek socjalno-emerytalnych)

Więcej informacji na temat kar można znaleźć na poniższym linku w wersji holenderskiej: https://wetten.overheid.nl/BWBR0038054/2019-01-01

Szukasz zleceń na terenie Holandii? Zapraszamy do zamieszczania darmowych ogłoszeń na naszym portalu: https://fachwork.eu/rejestracja/

ROZLICZENIA PIT, WRAZ Z POBRANIEM ZAŚWIADCZEŃ ORAZ ROZLICZENIA W HOLANDII.

https://fachwork.eu/artykuly/rozliczenia-pit-wraz-z-pobraniem-zaswiadczen-oraz-rozliczenia-w-holandii/

26-02-2020  Wszelkie prawa zastrzeżone – MF advies en Bemiddeling.