złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Mikrorachunek do zapłaty podatku w Polsce

Indywidualny mikrorachunek podatkowy – co to takiego?

Indywidualny mikrorachunek podatkowy jest to rachunek przypisany do każdego podatnika, pracodawcy będącego płatnikiem, który służy mu do wpłat z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) oraz osób prawnych (CIT), a także podatku od towarów i usług (VAT). Mikrorachunek podatkowy jest nowym uproszczeniem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów i Krajową Administrację Skarbową, które funkcjonuje od 1 stycznia 2020 roku. Dzięki niemu każdy podatnik będzie miał przypisany indywidualny rachunek bankowy do wpłat podatku z tytułu PIT, CIT, VAT do Urzędu Skarbowego.

Aby wygenerować swój mikrorachunek należy skorzystać z bezpłatnego generatora mikrorachunku podatkowego stronie podatki.gov.pl lub uzyskać go w dowolnym urzędzie skarbowym. Mikrorachunek można wygenerować bezpośrednio przed dokonaniem przelewu podatku do urzędu skarbowego podając swój PESEL lub NIP. Jest nadawany na stałe i nie ulega zmianie mimo zmiany nazwiska, urzędu skarbowego czy miejsca zamieszkania.

Jeżeli osoba fizyczna będzie maiła do zapłaty podatek z rozliczenia rocznego PIT za , to przed jego zapłatą zobowiązana jest ustalić i skontrolować poprawność swojego mikrorachunku podatkowego w generatorze. Ważny jest również fakt, że mikrorachunek podatkowy służy tylko do wpłat podatku. Wszystkie zwroty nadpłat oraz wpłaty do urzędów skarbowych z innych tytułów będą realizowane na dotychczasowych zasadach.