złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Jakie koszty mogę odpisać z firmy, żeby zmniejszyć podatek do zapłaty.

Przedsiębiorcy na terenie Holandii mogą skorzystać z trzech odpisów inwestycyjnych:
1) KIA investering
2) Milieu-investering
3) Energie- investering

W naszym artykule będziemy opisywać pierwszy wymieniony rodzaj odpisu, zwany ”KIA investering ”.

Jakie warunki należy spełniać, aby skorzystać z odpisu?

W danym roku rozliczeniowym przedsiębiorca inwestuję w stałe aktywa firmy, które następnie są aktywowane na bilansie. Wymogiem jest minimalna wartość 450 euro zainwestowanego aktywa.
Odpis ma miejsce w roku zakupienia aktywa. Dodatkowym warunkiem jest konieczność używania danego aktywa na potrzeby prowadzenia działalności. W przypadku, gdy aktywa zostały zakupione na raty, fiskus nakłada dodatkowe warunki, które należy spełniać.

Czy wszystkie aktywa kwalifikują się do odpisu inwestycyjnego ”KIA investering”?

Niestety nie wszystkie inwestycje można odpisać z podatku.
Poniżej przestawiamy przykładową listę aktywów niekwalifikujących się do odpisu:
– nieruchomości przeznaczone do zamieszkania, grunty, zwierzęta, jachty, inwestycje giełdowe
– samochody osobowe (z wyjątkiem wskazanych przez fiskus pojazdów elektrycznyh i wodorowych)
– aktywa przeznaczone w celach wynajmu jednostkom trzecim lub do użytku poza granicami Holandii
– aktywa przeniesione ze sfery prywatnej do firmowej
– inwestycje finansowane w gronie domostwa lub rodziny (np. zakupiona maszyna od ojca)
– aktywa poniżej wartości 450 euro
– przewidywany czas użytkowania poniżej jednego roku.

Jakie aktywa kwalifikują się do odpisu inwestycyjnego KIA?

Przykładowe aktywa to komputery, drukarki, meble biurowe, maszyny, narzędzia etc.
Warunkiem podstawowym odpisu jest minimalna kwota całkowita inwestycji z danego roku
rozliczeniowego, w wysokości powyżej € 2300 w roku 2019 (€ 2400 w roku 2020).

Ile wynosi odpis inwestycyjny KIA investering ?

Założymy teoretycznie, iż przedsiębiorca zakupił w roku 2019:
– laptop wartości 2000 euro
– biurko wartości 1000 euro.

Łączna kwota inwestycji 3000 euro. Warunek minimalnej inwestycji powyżej 2300 euro został spełniony.
Zastosowując poniższe tabele ze strony Belastingdiesnt, odpisujemy 28% z kwoty inwestycji 3000 euro, czyli KIA wynosi 840 e. Wyliczona kwota obniża podatek do zapłaty w danym roku rozliczeniowym.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/verandering_inkomstenbelasting_vorige_jaren/veranderingen-inkomstenbelasting-2019/investeringsaftrek-2019/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek-2019

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/veranderingen-actueel-jaar/investeringsaftrek-2020/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek-2020

Uwaga: sprzedający aktywa w ciągu 5 lat od momentu zakupu, fiskus nakłada sankcje w postaci tzw.”desinvesteringsbijtelling”.

Data: 26-06-2020

Źródło: Media

Szukasz zleceń na terenie Holandii?
Dołącz do naszej grupy:
1) Rejestracja
2) Logowanie
3) Ogłoszenia, wymiana informacji………

https://fachwork.eu/rejestracja/

https://fachwork.eu/logowanie/