złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Jakie koszty mogę odpisać z firmy, żeby zmniejszyć podatek do zapłaty.

 

 

Przedsiębiorcy na terenie Holandii mogą skorzystać z trzech odpisów inwestycyjnych:
1) KIA investering
2)Milieu-investering
3)Energie- investering

W naszym artykule będziemy opisywać pierwszy wymieniony rodzaj odpisu, zwany ”KIA investering ”. Pozostałe odpisy dotyczą ściśle wyszczególnionych aktywów, które spełniają surowe warunki związane z ochroną środowiska. 

Jakie warunki należy spełniać, aby skorzystać z odpisu KIA ?

W danym roku rozliczeniowym przedsiębiorca inwestuję w stałe aktywa firmy, które następnie są aktywowane na bilansie. Wymogiem jest minimalna wartość 450 euro zainwestowanego aktywa.
Odpis ma miejsce w roku zakupienia aktywa. Dodatkowym warunkiem jest konieczność używania danego aktywa na potrzeby prowadzenia działalności. W przypadku, gdy aktywa zostały zakupione na raty, fiskus nakłada dodatkowe warunki, które należy spełniać.

Czy wszystkie aktywa kwalifikują się do odpisu inwestycyjnego ”KIA investering”?

Niestety nie wszystkie inwestycje można odpisać z podatku.
Poniżej przestawiamy przykładową listę aktywów niekwalifikujących się do odpisu:
-nieruchomości przeznaczone do zamieszkania, grunty, zwierzęta, jachty, inwestycje giełdowe
-samochody osobowe (z wyjątkiem wskazanych przez fiskus pojazdów elektrycznyh i wodorowych)
-aktywa przeznaczone w celach wynajmu jednostkom trzecim lub do użytku poza granicami Holandii
-aktywa przeniesione ze sfery prywatnej do firmowej
-inwestycje finansowane w gronie domostwa lub rodziny (np. zakupiona maszyna od ojca)
-aktywa poniżej wartości 450 euro
-przewidywany czas użytkowania poniżej jednego roku.

Jakie aktywa kwalifikują się do odpisu inwestycyjnego KIA?

Przykładowe aktywa to samochody dostawcze (bestelauto) , komputery, drukarki, meble biurowe, maszyny, narzędzia etc.
Warunkiem podstawowym odpisu jest minimalna kwota całkowita inwestycji z danego roku rozliczeniowego, w wysokości powyżej € 2800 w roku 2024.

Ile wynosi odpis inwestycyjny KIA investering ?

Założymy teoretycznie, iż przedsiębiorca zakupił w roku 2024:
-laptop wartości 2000 euro
-biurko wartości 1000 euro.
Łączna kwota inwestycji 3000 euro. Warunek minimalnej inwestycji powyżej 2800 euro został spełniony.
Zastosowując poniższe tabele ze strony Belastingdiesnt, odpisujemy 28% z kwoty inwestycji 3000 euro, czyli KIA wynosi 840 e. Wyliczona kwota obniża podatek do zapłaty w danym roku rozliczeniowym.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/veranderingen-inkomstenbelasting-2024/investeringsaftrek-2024/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek-2024

 

Uwaga: sprzedając aktywa w ciągu 5 lat od momentu zakupu, fiskus nakłada sankcje w postaci tzw.”desinvesteringsbijtelling”. Co oznacza, iż 28 % z wartości rynkowej aktywa dodajemy do dochodów w danym roku sprzedaży aktywa.  Analogicznie do wyżej wymienionego przykładu w 4 roku od momentu inwestycji sprzedajmy laptop za € 500 , a biuro za € 200. Czyli do naszych dochodów dodajemy 28 % z € 700= € 196. 

 

Data: 29-06-2024

Źródło: Media

Szukasz zleceń na terenie Holandii?
Dołącz do naszej grupy:
1) Rejestracja
2)Logowanie
3) Ogłoszenia, wymiana informacji………

https://fachwork.eu/rejestracja/

https://fachwork.eu/logowanie/