złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Jak wygląda emerytura z Holandii?

Zapewne niejedna osoba pracująca na terenie Holandii zadaje sobie pytanie: Jak będzie wyglądała moja emerytura z Holandii? Poniższy artykuł ma na celu wyjaśnienie jak wygląda holenderski system emerytalny.

Pierwszy filar -emerytura socjalna

Zacznijmy od opisania podstawowej emerytury socjalnej z Holandii. Takowa należy się każdej osobie pracującej lub mieszkającej na terenie Holandii. Warto podkreślić, iż mając meldunek na terenie Holandii, bez żadnego zatrudnienia również budowana jest emerytura socjalna.
Wysokość emerytury socjalnej (holenderski skrót AOW) jest zależna od ilości lat pracy (lub pobytu) na terenie Holandii, minimalnego wynagrodzenia na terenie Holandii oraz sytuacji personalnej emeryta. AOW dla osób samotnych wynosi około 70% minimalnego wynagrodzenia w Holandii, a dla osób posiadających partnera 50% minimalnego wynagrodzenia. Każdy rok składkowy to 2%  AOW. Przeciętny Holender pracujący lub mieszkający w Holandii buduje AOW przez 50 lat, które mnożymy przez 2%, z czego uzyskujemy 100% prawa do emerytury socjalnej.

W roku 2020 100% emerytury socjalnej dla osoby samotnej wynosi brutto € 1.270,67. Natomiast dla osoby posiadającej partnera fiskalnego to kwota brutto € 870,03.
Zakładając hipotetycznie, iż samotny Pan Jan Kowalski, który pracował 10 lat w Holandii i w roku 2020 osiągnął holenderski wiek emerytalny (68 lat i 4 miesiące) otrzyma (10 lat x 2%x € 1270,67 = ) € 254,13 miesięcznie z Holandii.

Z powyższego przykładu wynika, iż otrzymanie socjalnej emerytury z Holandii wiążę się z koniecznością osiągnięcia holenderskiego wieku emerytalnego. Niestety nie ma możliwości wypłacenia świadczeń wcześniej niż po osiągnięciu holenderskiego wieku emerytalnego.

Jak należy starać się o holenderską emeryturę socjalną?

W przypadku osób mieszkających w Holandii należy złożyć wniosek przez SVB. Natomiast osoby mieszkający w Polsce powinny wniosek złożyć przez ZUS.

Drugi filar emerytalny

Oprócz wyżej wspomnianej emerytury socjalnej pracując w Holandii, można budować drugi filar- jest to emerytura opłacana przez pracodawcę. Będąc zatrudnionym przez biuro pracy, po upływie 6 miesięcy pracodawca jest zobowiązany do odprowadzania składek na drugi filar.

Wysokość składek jest ściśle uzależniona od rodzaju wykonywanej pracy. Należy zauważyć, iż są również pracodawcy, którzy w ogóle nie są zobligowani do odprowadzania składek na drugi filar. Jednakże wszystkie biura pośrednictwa pracy są zmuszeni przez ustawę odprowadzać składki po upływie 6 miesięcy od momentu pierwszego zatrudnienia.

Trzeci filar- lijfrente

Trzeci filar dotyczy osób, które przewidują, iż ich świadczenia emerytalne będą poniżej wyznaczonego pułapu, wówczas mają możliwość do ustalonych przez holenderski fiskus kwot wykupienia dodatkowych świadczeń emerytalnych. Trzecia opcja jest dość atrakcyjna fiskalne dla przedsiębiorców, w tym również ZZP’erów.

http://hipoteki.nl/

https://fachwork.eu/

Data: 09-10-2020
Źródło: Media