złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Jak uzyskać jak największy zwrot z podatku z Holandii?

Celem poniższego artykuły jest przedstawienie procesu rozliczeniowego w holenderskim urzędzie skarbowym i przedstawienie globalnie  wszystkich możliwych ulg podatkowych  oraz odliczeń, aby klienci uzyskiwali jak najbardziej optymalne i wysokie zwroty w najkrótszym czasie. Zapraszamy do poświęcenia kilku chwil na zapoznanie się z artykułem, a być może Państwa zwroty będą wyższe i w dużo krótszym terminie oczekiwania.

Rozliczenia podatkowe w Holandii krok po kroku.

 1. Czy jestem zobligowany składać zeznania podatkowe w Holandii?
 2. Moje dane w Belastingu.
 3. Na jakie ulgi podatkowe mogę liczyć?
 4. Jakie koszty mogę odpisać z podatku?
 5. Zaświadczenia o kwalifikacji 90% dochodów z Holandii.
 6. Jaki rodzaj rozliczenia należy złożyć ?
 7. Jak długo  należy czekać  na wydanie decyzji po złożeniu zeznania podatkowego?
 8. Co należy zrobić w przypadku wydania innej decyzji, w sprawie rozliczenia, niż było założone?
 9. Czy mogę przyspieszyć proces wydania decyzji w sprawie rozliczenia?
 10. Co to jest jaaropgave?
 11. Co należy zrobić w przypadku zagubienia jaaropgave?
 12. Czy jestem zobligowany rozliczać się ze wszystkich otrzymanych jaaropgaven?
 13. Czy jest możliwość złożenia rozliczenia w Polsce i pobrania zaświadczenia bez konieczności wyjazdu do Polski?
 14. Jakie dokumenty należy przygotować  do rozliczenia w Holandii?
 15. ROZLICZENIE PODATKU/WNIOSKI O DODATKI W HOLANDII W CIĄGU 48 H

Czy jestem zobligowany składać zeznania podatkowe w Holandii?

Powyższe zapytanie jest jednym z najczęściej zadawanych przez klientów. Odpowiedz jest jednoznaczna. Pod dwoma warunkami jest dana osoba zobligowana do złożenia rozliczenia podatkowego:

 1. otrzymała pisemne wezwanie w formie listu do złożenia zeznania podatkowego, w którym jest wyznaczony termin złożenia rozliczenia; wówczas niezależnie od okoliczności, np. czy dana osoba pracowała w danym roku w Holandii, czy też nie, jest zobligowana złożyć rozliczenie podatkowe; niezastosowanie się do powyższego implikuję karą w wysokości od 369 euro (dane z roku 2018) wzwyż;
 2. dana osoba jest świadoma, iż z rozliczenia podatkowego będzie miała kwoty do zapłaty, wówczas winna dobrowolnie takowe złożyć.

W pozostałych przypadkach prawo fiskalne nie nakłada obowiązku składania rozliczeń z podatku dochodowego. Takowe można złożyć dobrowolnie do lat 5 od daty zakończenia danego roku rozliczeniowego.

Moje dane w Belasting’u.

Holenderski urząd skarbowy honoruję dane personalne oraz adres podawany przy wyrabianiu holenderskiego numeru fiskalnego BSN, zwanego potocznie sofinummer. Niezależnie jakie dane podajemy naszemu księgowemu, holenderski fiskus, honoruje dane znane w systemie. Jeśli są one niepoprawne, wówczas należy dokonać aktualizacji, poprzez podanie np. nowego adresu zamieszkania lub korespondencji. Można to zrobić za pomocą poniższego formularza: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/adreswijziging_doorgeven_buitenland_al0802z7fol.pdf

Uwaga: wiele biur rozliczeniowych, szczególnie z siedzibą w Polsce, dokonuje zmiany adresu do korespondencji, na adres siedziby biura. Wówczas w holenderskim systemie urzędu skarbowego, będzie widniał adres danego biura rozliczeniowego, aż do momentu wysłania pisemnej prośby o zmianę adresu. Może to zaważyć na kolejnych rozliczeniach, gdyż holenderski urząd skarbowy wydaję decyzje pisemne, które wysyła na adres korespondencyjny podatnika.

Ważne: osoby zameldowane w Holandii, nie są zobligowane do aktualizacji adresu, gdyż holenderska gmina podaje automatycznie nowy adres zamieszkania do holenderskiego fiskusa. Jednakże podawany jest tylko adres zamieszkania, a nie dokonuję się automatycznie zmiana adresu do korespondencji, więc takową zmianę należy podać samemu. W przypadku osób, u których był podawany inny adres do korespondencji, niż zamieszkania.

Konto.

Jeśli podatnik rozlicza się pierwszy raz na terenie Holandii. Wówczas należy podać numer konta do holenderskiego urzędu skarbowego. Uwaga: holenderski fiskus prowadzi weryfikację poprawności konta. Takowe musi być założone na imię i nazwisko odbiorcy oczekiwanych zwrotów podatkowych. W praktyce oznacza to, iż nie można podać do przelewów numeru konta np. kogoś z rodziny. Oczywiście zdarzają się przypadki błędów ze strony holenderskiego urzędu skarbowego. Jednakże są to sporadyczne przypadki. Poniżej przedstawiamy procedurę podania numeru konta, taka sama procedura obejmuję zmianę numeru konta: https://e-rozliczenia.nl/potwierdzenie-numeru-konta/

Jeśli podatnik rozlicza się już po raz kolejny, a holenderski fiskus posiada w systemie numer konta, wówczas, fiskus dokonuje przelewu na podany numer rachunku.

Na jakie ulgi podatkowe mogę liczyć?

Ulgi podatkowe są ściśle uzależnione od sytuacji personalnej osoby rozliczającej się.  Wiele faktorów należy brać pod uwagę, np.:

 • meldunek w Holandii
 • brak meldunku
 • dokładny okres pracy w Holandii
 • stan cywilny
 • wiek
 • zaświadczenie o dochodach poza Holandią etc.

Poniżej przedstawiamy listę ulg podatkowych, bazując na danych z roku 2019:

 1. Ulga dla wszystkich (algemene heffingkorting) – maksymalna kwota 2477 euro
 2. Ulga dla osób pracujących (arbeidskorting)- maksymalna kwota 3399 euro
 3. Ulga na dziecko do lat 12 (inkomensafhankelijke combinatiekorting) -maksymalna kwota 2835 euro.
 4. Ulga dla osób niepełnosprawnych (jongegehandicaptenkorting) maksymalna kwota 737 euro.
 5. Ulga dla osób pobierających bezpłatny urlop opiekuńczy (levensloopverloofkorting) – 215 euro.
 6. Ulga dla osób, które osiągnęły  holenderski wiek emerytalny (ouderenkorting) -maksymlna kwota 1596 euro.
 7. Ulga dla samotnych osób starszych, które osiągnęły  holenderski wiek emerytalny (alleenstandeouderenkorting) -maksymlna kwota 1596 euro.
 8. Ulga partnerska (potocznie zwana rozłąkowym) – maksymalna kwota 661 euro, partner urodzony przed 01-01-1963 – maksymalna kwota 2477 euro.
 9. Określone inwestycje (groene belegging) -kwota uzależniona od wielu faktorów.

Jakie koszty mogę odpisać z podatku?

Osoby spłacające kredyt hipoteczny mogą pod pewnymi warunkami odpisać zapłacone odsetki i koszty zaciągnięcia kredytu.

Podatnik może dokonać odpisu kosztów z tytułu alimentów partnerskich. Od roku 2015 zniesiono odpis alimentacyjny na dziecko/dzieci.

Ponadto na odpis kwalifikują się poniesione koszty z tytułu leczenia, wykraczające powyżej własnego ryzyka. Na temat własnego ryzyka znajdą Państwo poniżej więcej informacji.

Poniesione koszty z tytułu leczenia należy zawsze udokumentować. Odpis obejmuje podatnika i partnera fiskalnego, dzieci do 27 roku życia, rodziców mieszkających pod tym samym adresem oraz rodzeństwo (wymagających stałej opieki) W zakresie odpisów znajdują się m.in. koszty dentystyczne, fizjoterapia, diety, leki, dojazdy do lekarza etc. Poniesione koszty należy omówić z własnym księgowym, aby ustalić możliwości odpisu.

Uwaga: nie można odpisać kosztów zakupu okularów, szkieł kontaktowych, laserowej operacji na oczy.

Warto również wiedzieć, iż koszty edukacyjne również kwalifikują się na odpis. Ważną zasadą jest fakt, iż dany kurs/szkoła ma na celu zwiększyć nasze możliwości na rynku pracy.

Uwaga: zakup komputerów, laptopów etc. jest wyłączony z odpisu.

Mniej powszechne są odpisy na dziecko/dzieci niepełnosprawne, aby uniknąć nieporozumień, jest to nawiązanie do odpisu kosztów weekendowych pobytów dziecka z rodzicem, które na stałe przebywa w specjalnym ośrodku. Ponadto istnieją również odpisy na utrzymanie zabytków, odpisy z tytułu darowizn.

Wbrew wielu przypuszczeniom naszych klientów nie można odpisać kosztów dojazdów do pracy. Wyjątkiem od powyższego jest korzystanie z miejskich środków komunikacji. Np. podatnik dojeżdżający autobusem do prac, może pod pewnymi warunkami odpisać poniesione koszty.

Inną formą odpisów są koszty z tytułu płaconych dodatkowych ubezpieczeń na wypadek niezdolności do pracy, czy też pewnych form dopłat do dodatkowej  emerytury. Jednakże zasady odpisów są bardzo obszerne i warto takowe indywidualnie omówić z księgowym.

Zaświadczenia o kwalifikacji 90% dochodów z Holandii.

Uwaga osoby mieszkające w Holandii lub kwalifikujące się na kryterium 90% (więcej o tym na linku: https://e-rozliczenia.nl/zaswiadczenia-z-polskiego-urzedu-skarbowego/

Podatnicy powinni wykazać wszystkie swoje dochody z Holandii i poza nią. Udziały w firmach powyżej 5% wykazywane są w tzw. box 2 (w drugim przedziale). W Holandii obowiązuje również podatek od posiadania w  tzw. box 3(w przedziale trzecim). Podatnik posiadający więcej dóbr  materialnych o wartości powyżej 30.360 euro( dane z roku 2019), dla partnerów fiskalnych  60 720 euro, powinien płacić podatek od posiadania na terenie Holandii.

Uwaga: przedstawienie zaświadczenia o kwalifikacji 90 % dochodów z NL upoważnia podatnika do dodatkowych ulg.

Brak zaświadczenia lub przedstawienie niepoprawnego dokumentu prowadzić do braku naliczenia ulg. A tym samym w wielu przypadkach kwot do zapłaty.

Uwaga: Sugerujemy używać tylko i wyłacznie druków dostępnych na stronie holenderskiego urzędu skarbowego, gdyż zaświadczenia są sprawdzane przez automatyczny system, który weryfikuje kody kreskowe, znajdujące się na drukach.

Jaki rodzaj rozliczenia należy złożyć ?

Osoby cały rok niezameldowane powinny złożyć rozliczenie na drukach ”C”.
Osoby cały rok zameldowane powinny złożyć rozliczenie na drukach ”P”.
Osoby zameldowane część roku na terenie Holandii powinny złożyć rozliczenie na drukach ”M”.

Uwaga: sugerujemy zawsze poinformować księgowego, czy w danym roku rozliczeniowym podatnik był zameldowany w Holandii. Nieprawidłowe informację prowadzą do złożenia nieprawidłowego zeznania podatkowego, a tym samym wydłuża się termin oczekiwania.

Jak długo  należy czekać  na wydanie decyzji po złożeniu zeznania podatkowego?

Holenderski urząd skarbowy ma czas od 3 miesięcy do 3 lat na wydanie decyzji. W praktyce tylko w sporadycznych przypadkach fiskus korzysta z ustawowych 3 lat.

Co należy zrobić w przypadku wydania innej decyzji, w sprawie rozliczenia, niż było założone?

W powyższym przypadku należy bezzwłocznie skontaktować się ze swoim księgowym i ewentualnie w terminie do 6 tygodni złożyć odwołanie za pomocą poniższego formularza: https://download.belastingdienst.nl/belastingdienst/docs/bezwaar_particulier_dv1601z3fol.pdf

Czy mogę przyspieszyć proces wydania decyzji w sprawie rozliczenia?

Niestety nie możemy wpłynąć na pracę holenderskiego urzędu skarbowego. Jednakże uaktualnianie swoich danych w holenderskim fiskusie na pewno przyspiesza cały proces wydania decyzji.

Co to jest jaaropgave?

Jest to dokument ujmujący całość osiągniętych dochodów brutto w danego pracodawcy. Konieczny do złożenia rozliczenia podatkowego.

Co należy zrobić w przypadku zagubienia jaaropgave?

Uwaga: pracodawca jest zobligowany do jednorazowego wydania jaaropgave. W przypadku zagubienia dokumentu  można złożyć zeznanie podatkowe na podstawie ostatniej specyfikacji wynagrodzenia (salaris) lub ściągnąć dane przez holenderski fiskus. W tej kwestii należy podjąć kontakt ze swoim księgowym.

Czy jestem zobligowany rozliczać się ze wszystkich otrzymanych jaaropgaven?

Tak, jest to absolutnie konieczne. W rozliczeniu należy ująć wszystkie dochody z danego roku rozliczeniowego, włącznie z dochodami z zasiłków, wykupu składek emerytalnych etc. W przypadku pominięcia jakichkolwiek dochodów rozliczenie zostanie podważone.

Rozliczenie podatku w Polsce i pobranie zaświadczenia bez konieczności zjazdu do Polski?

Tak, nasze biuro oferuje usługę: Wymagana lista dokumentów

Rozliczenie podatku w Holandii?

Tak, nasze biuro oferuje usługę:  Wymagana lista dokumentów

Nie przegap żadnych ważnych zmian dla Polaków w Holandii …  Dołącz do naszej grupy, klikając na link:  https://fachwork.eu/logowanie/

Treść artykułu: wszelkie prawa zastrzeżone

 • MF advies en bemiddeling
 • https://e-rozliczenia.nl/kontakt/