złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Co to są koszta eksterytorialne?

Na  specyfikacjach wynagrodzeń  wielu naszych rodaków pracujących w Holandii, pojawia się oznaczenie ET -oznaczające ”extraterritoriale kosten”, czyli koszta eksterytorialne.  Jest to rodzaj ulgi podatkowej, która naliczana jest dla tymczasowych pracowników z zagranicy, pracujących w Holandii.

Dnia 14 grudnia 2010 została podpisana umowa pomiędzy holenderskim fiskusem (Belastingdienst) oraz przedstawicielami branży biur pośrednictwa pracy (uitzendbureaus). Dla ciekawskich  wyżej wspomniana klauzula prawna jest do przestudiowania na poniższym linku.

Czy mam prawo do odzyskania  kosztów eksterytorialnych?

W celu kwalifikacji  na zwroty kosztów eksterytorialnych należy spełniać  m.in.  poniższe warunki:

 • pracownik został zrekrutowany poza Holandią i został ten fakt udokumentowany
 • pracownik posiada zagraniczny adres zamieszkania w swoim kraju
 • holenderskie biuro pracy podpisało umowę o pracę z pracownikiem, w której zawarte jest miejsce  zamieszkania pracownika poza Holandią (stała umowa o pracę nie wyklucza możliwości ubiegania się o zwrot  kosztów eksterytorialnych)
 • biuro pracy zaproponowało pracownikowi  wystąpienie o ubezpieczenie zdrowotne, ponadto jest odpowiedzialne za zorganizowanie zakwaterowania i ewentualnych wyjazdów do kraju pochodzenia (zamieszkania).
 • nieopodatkowany zwrot kosztów ogranicza się do faktycznie poniesionych kosztów.

Jakie koszty wchodzą w skład kosztów eksterytorialnych ?

Poniżej przedstawiamy listę najważniejszych kosztów eksterytorialnych :

1. Koszty wynikające z podwójnego zakwaterowania,  w kraju pochodzenia oraz w Holandii.

2. Koszty podróży pracownika do kraju zamieszkania oraz koszty odwiedzin rodziny pracownika w Holandii.

3. Koszt utrzymania się w Holandii. Jest to stała kwota ustalana przez państwo holenderskie, ujmująca różnice w kosztach  pomiędzy krajem zamieszkania i pracy.

Przykładowe wyliczenia kosztów eksterytorialnych.

Zakładając hipotetycznie, iż biuro pracy organizuje:

 • zakwaterowanie -koszty 280 euro na 4 tygodnie
 • wyjazdy do Polski i powroty do kraju zatrudnienia – 140 e na 4 tygodnie
 • pracownik zarabia 12 euro brutto na godzinę , przez 4 tygodnie x 160 godzin x 12 euro =1920 euro brutto
 • minimum wynagrodzenia  na 4 tygodnie wynosi  1432,20 euro brutto.

Wówczas następujące kwoty można ująć w wyliczeniach:

 1. Maksymalnie 30% z kwoty brutto może kwalifikować się jako koszty ET. Czyli w naszym przykładzie:  30% z 1920=576 e.
 2. Drugie ograniczenie kosztów to różnica między otrzymywanym wynagrodzeniem brutto, czyli 1920 euro, a minimum wynagrodzenia, czyli 1432,20 euro= 487,80 euro.
 3. Trzeci próg ograniczający to 81% rzeczywistych kosztów, czyli 280 e (zakwaterowanie) plus 140 e (koszty podróży) , razem  420* 81%= 340,20 euro.

Powyższa kwota jest odejmowana od stawki brutto, dzięki czemu pracownik płaci niższy podatek, a zarazem zarobki netto są wyższe.

 Jak należy wystąpić o zwrot kosztów eksterytorialnych?

W celu wystąpienia o zwrot kosztów pracodawca musi złożyć pisemną prośbę do holenderskiego urzędu skarbowego.