Category Archives: Uncategorized

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć Państwu warunki, jakie należy spełniać, aby  otrzymać  zasiłek dla bezrobotnych na terenie Holandii, czyli tzw.  WW-uiktering. Następnie będziemy opisywać kwestie wystąpienia o zasiłek dla bezrobotnych. A także poruszymy temat wysokości zasiłku i długości świadczeń. Na zakończenie dodamy wzmianki o prawach i obowiązkach, jakie ma osoba bezrobotna pobierająca świadczenia.

Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych w Holandii?

 

Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych na terenie Holandii,  należy spełniać poniższe warunki:

  • Posiadać umowę o pracę, gdzie pracodawca odprowadza odpowiednie składki do urzędu pracy, czyli UWV- zwane ‘’WW-premie’’. W większości umów o pracę takowe składki są odprowadzane. Co oczywiście można sprawdzić na specyfikacjach wynagrodzenia.
  • Od ostatniego dnia pracy analizujemy 36 tygodni wstecz ( jako tydzień przyjmujemy kalendarzowy tydzień od poniedziałku do niedzieli). W ciągu tych 36 tygodni musi być co najmniej 26 tygodni przepracowanych.
  • Dana osoba musi pracować minimalnie 10 godzin w tygodniu i utracić minimalnie 5 godzin pracy lub więcej.
  • Utrata pracy wynika z przyczyn niezależnych od pracownika, czyli z inicjatywy pracodawcy. Np. zakończenie umowy i nieprzedłużenie takowej, czy zwolnienie z powodu braku pracy.
  • Osoba bezrobotna jest gotowa podjąć w każdej chwili nową pracę, czyli jest dyspozycyjna do pracy.
  • Wnioskodawca o zasiłek musi przebywać cały czas na terenie Holandii. W chwili obecnej nie musi posiadać meldunku w gminie holenderskiej. Wystarczy stały adres pobytu, pod którym faktycznie fizycznie przebywa.
  • Od pierwszego dnia bezrobocia, należy minimalnie raz w tygodniu reagować o pracę. Wszelkie reakcje należy zapisywać online lub na otrzymanych formularzach z urzędu pracy. Warto podkreślić, iż proces wystąpienia o zasiłek dla bezrobotnych może trwać do 4 tygodni. Mimo braku decyzji należy reagować o pracę od pierwszego dnia zakończenia umowy o pracę.
  • Należy odpowiadać i reagować na wszelkie prośby ze strony urzędu pracy na czas. Ponadto należy być telefonicznie dyspozycyjnym do wszelakiego kontaktu.

 

Jak wystąpić o zasiłek dla bezrobotnych ?

 

Wystąpienie o zasiłek można podzielić na dwa różne sposoby. Mianowicie: dla osób posiadających digid oraz dla osób bez digidu.

W obydwu przypadkach należy przygotować poniższe dane:

– numer sofi

-adres zamieszkania / pobytu w Holandii

-numer konta

-ostatnią umowę o pracę

-ostatnią specyfikację wynagrodzenia

-potwierdzenie wypowiedzenia umowy na piśmie.

 

Posiadając digid składamy wniosek przez poniższy link:

 

https://www.uwv.nl/particulieren/direct-doen/aanvragen-ww-uitkering.aspx

 

W przypadku braku digidu należy udać się do najbliższego urzędu pracy, który znajduję się od miejsca pobytu osoby bezrobotnej.  Za pomocą poniższego linka mogą Państwo znaleźć najbliższy urząd pracy, wpisując kod pocztowy:

https://www.werk.nl/werkzoekenden/contact/vestiging-zoeken/

 

Jeśli potrzebują Państwo pomocy w zapisie do urzędu pracy,  zapraszamy do kontaktu:

 

https://e-rozliczenia.nl/kontakt/

 

 

Wysokość zasiłku i długość świadczeń

 

Zasadniczo wysokość zasiłku zależy ściśle od dochodów brutto wnioskodawcy z okresu 12 miesięcy. W pierwszych dwóch miesiącach  zasiłek stanowi 75 % z podstaw wyliczeniowych, a następnie 70%.

Długość zasiłku  ustala się według poniższych kroków:

 

  • Analizujemy 36 tygodni przed zakończeniem pracy. W ciągu tych 36 tygodni wnioskodawca musi mieć przepracowane 26 tygodni i wówczas nabywa prawa do 3 miesięcy zasiłku.
  • Jeżeli przed utratą pracy wnioskodawca przepracował 4 lata z 5 ostatnich, wówczas wszystkie wcześniejsze lata , niezależnie od ciągłości,  zaliczają się do długości zasiłku ( UWAGA POLSKIE LATA PRACY RÓWNIEŻ WLICZAJĄ SIĘ DO OKREŚLENIA DŁUGOŚCI ŚWIADCZEŃ). 

 

Jeżeli wnioskodawca przepracował nie więcej niż 10 lat, wówczas każdy rok to miesiąc zasiłku. Czyli 7 lat pracy daje 7 miesięcy zasiłku.

Jeżeli wnioskodawca przepracował więcej niż 10 lat, wówczas każdy rok powyżej 10 lat, liczy się jako 0,5 miesiąca zasiłku. Maksymalnie zasiłek dla bezrobotnych może wynosić 24 miesiące.

 

 

Prawa i obowiązki na zasiłku

 

 

Za prawem do zasiłku stoją również obowiązki. Mianowicie:

– reagowanie o pracę minimalnie raz w tygodniu (przez reakcję rozumiemy kontakt telefoniczny z pracodawcami, reakcję przez emaila, strony internetowe, wizyty w biurach pracy etc.) ; takowe należy podawać przez poniższą stronę:

https://www.werk.nl/werkzoekenden/

 

Chyba, iż z urzędem pracy było ustalone zapisywanie reakcji na specjalnych formularzach i wysyłanie takowych do urzędu.

 

– kolejnym obowiązkiem jest dyspozycyjność  do pracy, tzn. urząd może sam znaleźć pracę osobie bezrobotnej;  dyspozycyjność do pracy musi być na taką  samą ilość godzin pracy, na podstawie których został wyliczony zasiłek;  przyjęło się, iż w pierwszych 6 miesiącach zasiłku można reagować tylko o pracę, adekwatną do wcześniej wykonywanej; po upływie pół roku urząd pracy ma prawo wymagać, aby bezrobotny podjął zatrudnienie na niższym stanowisku, niż uprzednio wykonywał;

 

– istotną kwestią jest konieczność informowania urzędu pracy o wszelkich zmianach, wakacjach, wyjazdach etc.

 

 

Przeniesienie zasiłku do Polski

 

Na chwilę obecną istnieje możliwość przeniesienia zasiłku dla bezrobotnych do Polski na okres maksymalnie 3 miesięcy.  Jak to wygląda w praktyce? Mając decyzję na piśmie o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych, należy wystąpić z prośbą do działu międzynarodowego holenderskiego urzędu pracy. Takowy potrzebuję 2 tygodnie na przetworzenie wniosku. W ciągu tych dwóch tygodni wysyła na holenderski adres wnioskodawcy pismo ze zgodą na eksport zasiłku do Polski. W liście określone są daty rejestracji w polskim urzędzie pracy oraz okres przeniesienia zasiłku. Z owym listem w wyznaczonym okresie do 7 dni należy dokonać rejestracji w odpowiednim urzędzie pracy w Polsce. Następnie polski urząd pracy wysyła potwierdzenie rejestracji do holenderskiego urzędu. A ten,  po otrzymaniu potwierdzenia rejestracji,  wypłaca do maksymalnie 3 miesięcy holenderski zasiłek dla wnioskodawcy, który przebywa już w Polsce.

 

 

Bądź na bieżąco. Zapraszamy do rejestracji na naszym portalu ‘’Polacy za granicą ‘’:

 

https://fachwork.eu/rejestracja/

 

Dołącz do nas na YOU TUBE

 
 

 
 
Zapraszamy na nasz kanał YouTube w celu obejrzenia nagrania, jak należy podać numer konta do holenderskiego urzędu skarbowego. Klikając na poniższy link zostaną Państwo przekierowani bezpośrednio na nasz kanał.

Zobacz kanał

Jakie świadczenia przysługują matce przed i po narodzinach dziecka w Holandii ? Jakie świadczenia przysługują ojcu/partnerowi ? Czym jest dodatkowy płatny i bezpłatny urlop wychowawczy ? Zapraszamy ……………

 

https://www.youtube.com/watch?v=qrBGFhBzEgQ&t=41s

Odpowiedzialność za podanie i uaktualnienie swoich danych osobowych w holenderskim urzędzie skarbowym ponosi w pełni każdy podatnik. Jest on również odpowiedzialny za wskazanie lub zaktualizowanie  imiennego numeru rachunku w holenderskim urzędzie skarbowym.

Zapoznaj się i postępuj zgodnie z instrukcją potwierdzenia i zmiany rachunku bankowego w Belastingdienst –  ZOBACZ NASZ FILM

 


Holenderski system prawny znacznie się różni od systemu polskiego. Osoba zakładająca własną działalność na terenie Holandii, w formie firmy osobowej, czyli tzw. ”eenmanszaak”, musi liczyć się z faktem, iż w Holandii nie ma odpowiednika polskiego ZUS-u. Implikuje to brakiem stałych i obowiązkowych kosztów miesięcznych. Jednakże z drugiej strony, przedsiębiorca nie ma prawa do zasiłku chorobowego, czy też zasiłku dla bezrobotnych. W praktyce, brak zleceń jest jednoznaczna z utratą płynności finansowej. A w przypadku choroby   przedsiębiorca bez dodatkowych ubezpieczeń nie może liczyć na żadne wsparcie. Reasumując, brak stałych kosztów, ale dość wysokie ryzyko. Poniżej przedstawiamy najważniejsze ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w formie firmy jednoosobowej.
 
Ubezpieczenie od odpowiedzialności.


Osoby prowadzące własną działalność powinny zabezpieczyć ryzyko wypływające z prowadzenia firmy. Forma firmy jednoosobowej implikuje odpowiedzialnością za wykonane usługi, całym swoim majątkiem. W przypadku małżeństw, bez intercyzy, odpowiedzialność ponosi również współmałżonka/współmałżonek. Warto byłoby wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności, zwane ”aansprakelijkheidsverzekering”. Koszty, w zależności od wyboru ubezpieczalni, wahają się od 20 do 40 euro, w skali miesięcznej.
 
Ubezpieczenie od choroby.

Przedsiębiorca, który ulegnie wypadkowi, lub zachoruje i nie jest w stanie pracować, zostaje bez żadnych dochodów. W celu zabezpieczenia się na wszelakie wypadki losowe można wykupić ubezpieczenie, zwane ”arbeidsongeschiktheidsverzekering”. Wysokość miesięcznej składki jest zależna od wielu faktorów, m.in. wieku, zawodu, ubezpieczonej kwoty. Niestety jest to dość drogie ubezpieczenie, a w przypadku np. budowlańców, może wynieść nawet 600 euro na miesiąc. Ze względu na fakt, iż wielu przedsiębiorców nie wykupuję powyższego ubezpieczenia i ponosi znaczne ryzyko, rząd holenderski chcę podjąć działania w tym kierunku. Według najnowszych planów, UWV( holenderski urząd pracy) ma wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenia chorobowe od 2021. Rzekomo wysokość przewidywanych składek, ma być atrakcyjna dla wszystkich przedsiębiorców. Jednakże są to tylko plany……
 
Ubezpieczenie od śmierci.

Śmierć bliskiej osoby jest ogromną tragedią. W przypadku przedsiębiorców sprawy komplikują się jeszcze bardziej. Otwarte zobowiązania zmarłego przedsiębiorcy w stosunku do dostawców, fiskusa etc. Powoduję ogromne obciążenie spadkobierców. Warto wykupić dodatkową polisę zabezpieczającą, która wypłaca stałą, ustaloną kwotę, w przypadku śmierci. Koszty takowego ubezpieczenia są uzależnione od wielu kryteriów: wieku, zawodu. Czy dana osoba pali? Czy dana osoba spożywa alkohol ? Etc. Wysokość składek może wahać się od 40 do 100 euro.
 
Ubezpieczenie od adwokata.

Przedsiębiorca nawiązuję kontakty i relacje z wieloma firmami oraz osobami prywatnymi. Wchodząc w konflikt prawny, musi się liczyć z faktem, iż koszty godzinowe adwokata wahają się od 100 do 300 euro na godzinę. Wówczas warto posiadać ubezpieczenie, zwane ”rechtsbijstandverzekering”. Koszty miesięczne takowego ubezpieczenia są w granicach od 20 do 40 euro.
 
 
Ubezpieczenie od niewypłacalności dłużników.

Warto rozważyć kwestie kolejnego ubezpieczenia. Szczególnie w przypadku przedsiębiorców podejmujących znaczne ryzyko przy dużych projektach, gdzie płatność odbywa się po wykonaniu zlecenia. Jest to ubezpieczenie od niewypłacalności dłużników, tzw. ”kredietverzekering”. Takowe jest zależne od obrotów firmy i wynosi od 0,1%do 0,5%(od obrotu rocznego).
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE ”HIPOTEKI OD A DO Z”. WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE KUPNEM NIERUCHOMOŚCI (DOMU/MIESZKANIA) W HOLANDII SĄ MILE WIDZIANI !!!! Osoby zainteresowane niezobowiązującym spotkaniem w sprawie uzyskania kredytów hipotecznych prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail:info@hipoteki.nl lub kontakt telefoniczny . Nasi konsultanci w języku polskim: – Maria: +31 634 398 336 – Agnieszka: + 31 642 494 790 – Klaudia +31 649 773 731 Kontakt od wtorku do czwartku od 11-18 oraz sobota 14-17 Główny doradca w języku holenderskim : Fred van Oorsouw Nie czekaj, zapisz się już dziś na spotkanie I dokonaj darmowych wyliczeń.

 Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie w Holandii ustawa o zmianie stawki BTW(odpowiednik VAT’u )  z 6% na 9% .Zaimplikuje to m.in. droższymi cenami żywności , napojów ,książek i leków. Podwyżki odczujemy również korzystając z usług fryzjerskich ,basenów oraz saun .

Ponadto  zapłacimy więcej równiez za naprawy rowerów ,bilety do teatrów oraz na koncerty ,pobyt na campingach .

Reasumując według danych statystycznych zwiększenie BTW  będzie nas kosztowała w granicach 300 euro w skali rocznej na przeciętną rodzinę .

Nasza holenderska firma reprezentuje ponad 30 instytucji w Holandii udzielających kredytów hipotecznych.W związku z faktem, iż na rynku utrzymuje się najniższe oprocentowanie od 30 lat wzrosło znacznie zainteresowanie zakupem nieruchomości. Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów organizujemy DARMOWE  I NIEZOBOWIĄZUJĄCE SPOTKANIA INFORMACYJNE NA TEMAT KREDYTÓW HIPOTECZNYCH . Wieczór informacyjny przy kawie i poczęstunku znacznie zwiększy Państwa wiedzę na temat kredytów hipotecznych. Będziemy omawiać m.in następujące tematy: gdzie i na jakich zasadach najkorzystniej uzyskać  kredyt; najniższe oprocentowanie ;najlepsze warunki kredytów hipotecznych; darmowe wyliczenia zdolności kredytowej. Spotkania są prowadzone przez Freda van Orsouw z tłumaczeniem polskim specjalnie dla naszych klientów. Zainteresowanych prosimy o wysłanie e-maila na adres info@hipoteki.nl lub  dokonanie zgłoszenia za pomocą przycisku ”Złóż zlecenie (znajdującego sie w prawym ,górnym rogu strony ). Kursy są organizowane raz w miesiącu w godzinach wieczornych w okolicach Oss. Zainteresowani otrzymają detaliczne informacje po wysłaniu zgłoszenia. Naszym priorytetem jest wyjaśnienie wszystkich aspektów związanych z wystąpieniem o kredyt hipoteczny. Zachęcamy do przyprowadzenia ze sobą znajomych, którzy również są zainteresowani zakupem nieruchomości. Gwarantowana miła atmosfera oraz uzyskanie przydatnych i niezbędnych informacji w zakresie kredytów hipotecznych na terenie Holandii.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres emailowy  info@hipoteki.nl. W emailu należy podać imię i nazwisko/adres zamieszkania /numer telefonu /ewentualnie podać liczbę uczestników – z dopiskiem – ”proszę o zapis na DARMOWE  I NIEZOBOWIĄZUJĄCE SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT KREDYTÓW HIPOTECZNYCH”.

Po otrzymaniu zgłoszenia dostana Państwo e-maila z informacjami gdzie i kiedy odbędzie się wieczór informacyjny .

Witamy ,

Czy rozważasz zakup własnej nieruchomości na terenie Holandii ?Nasze biuro od  prawie 10 lat pomaga przy zakupie domu marzeń  oraz  wystąpieniu o kredyt hipoteczny . Gwarantujemy najniższe odsetki oraz  najlepsze produkty hipoteczne w Holandii .Wybieramy spośród 30 najlepszych instytucji udzielajacych kredyty hipoteczne. Nie czekaj ,korzystaj z najniższego oprocentowania w Holandii w ciągu ostatnich 20 lat !!!!!!

Pierwsze kosnultację oraz wyliczenia są bezpłatne i niezobowiązujące . 

MF Advies en Bemiddeling kvk 17275544

Raadhuislaan 23 w OSS

kontakt od wtorku do czwartku od 11-18 oraz sobota 14-17

info@e-rozliczenia.nl

Hipoteki w Holandii

Nasi konsultanci :

w języku holenderski :

Fred:06-12 989 512

W języku polskim:

Maria 06-34 398 336

Agnieszka 0642 494 790

Klaudia 0-649 773 731

Oddział w Polsce

Paulina 0048 602 242 266

 

Klauzula informacyjna – ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest MF advies en bemiddeling  z siedziba Raadhuislaan 23 w OSS
Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
– listownie na podany adres siedziby
.-przez e-maila info@e-rozliczenia.nl
-telefonicznie od wtorku do czwartku w godzinach od 11-18 ,sobota 14-17
 

2.Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania nasza ofertą oraz w celu wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO , w celu przekazywania  aktualnych informacji handlowych o naszej ofercie oraz ofercie podmiotów z nami współpracujących na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a ( w zakresie marketingu towarów i usług innych podmiotów)  i art. 6 ust. 1 lit. f RODO ( w zakresie marketingu własnego) , jak również  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  – w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3.Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych . Przysługuje Ci również prawo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach , chyba że będziemy wstanie wykazać , że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy , które są nadrzędne wobec Twoich  interesów , praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń

Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.

4.Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść  skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5.Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

6.Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy , w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne , transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie .

7.Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy  oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora  przez przepisy  prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła.  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu towarów i usług innych  podmiotów możesz cofnąć w każdym czasie.

Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie oświadczenia o zgodzie lub poprzez wysłanie e-maila na adres siedziby firmy  ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celach marketingowych lub dzwoniąc pod podany wyżej numer telefonu .

Jeśli oczekiwanie na zwrot podatku z belastingu za ubiegły rok znacznie się wydłuża (minął termin 3 miesięcy od złożenia zeznania podatkowego), może to oznaczać, że Belasting nie posiada w swojej administracji Państwa aktualnego rachunku bankowego lub podany rachunek nie spełnia wymogów prawnych. W związku ze zmianą przepisów z dniem 01.12.2013 każda osoba, składająca zeznanie podatkowe musi potwierdzić dokumentami, że jest właścicielem konta, na które życzy sobie otrzymać przelew z holenderskiego urzędu skarbowego.

Należy to zrobić w następujący sposób:

1. Przygotować komplet trzech dokumentów odpowiadających wymogom urzędu:

– czytelną kopię dowodu osobistego,

– wydruk z banku aktualnego wyciągu bankowego (niestarszy niż 2 miesiące). Na wyciągu muszą być widoczne Państwa imię i nazwisko, jako posiadacza rachunku oraz numer konta wraz z IBAN. UWAGA! (nie uznawana jest kopia karty do bankomatu)

– wypełniony formularz odpowiedni do opcji  polskiego numeru konta – Pobierz Formularz lub

– wypełniony formularz odpowiedni do opcji  holenderskiego numeru konta –Pobierz Formularz.

Ważne! na każdej kartce należy napisać słowo „BORG” + swój sofi nr oraz nr telefonu.

2. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy odesłać na poniższy adres:

Belastingdienst

Antwoordnummer 21210

6400PE  Heerlen

Holandia

Weryfikacja polskiego numeru rachunku trwa 9 tygodni, holenderskiego do 5 tygodni od momentu wysyłki. Jeśli dokumenty nie będą spełniały wymogów,wówczas Urząd nie wypłaci Państwu pieniędzy oraz ponownie poprosi o potwierdzenie konta, co wydłuży poraz kolejny czas oczekiwania na zwrot.