Category Archives: Uncategorized

 

Niniejszy artykuł ma na celu przybliżyć kwoty podatku do zapłaty za rok 2024 dla osób pracujących na ZZP w Holandii. 

Jak już pisaliśmy we wcześniejszych naszych artykułach, holenderski rząd zmniejsza co roku ulgi podatkowe dla firm, tak aby wyrównać ‘’przepaść fiskalną ‘’ pomiędzy ZZP, a umowa o pracę. Pojęcie przepaści fiskalnej jest tutaj użyte w kontekście wpływów podatkowych i premii socjalno -emerytalnych do kasy państwa z umowy o pracę oraz od ZZP.  Okazuję się, iż wpływów z umowy o pracę jest więcej (z wynagrodzenia brutto płaci pracownik i pracodawca), niż od ZZP.

 

Poniższe wyliczenia podatkowe obejmują wyłącznie podatek dochodowy w Holandii, zwany inkomstenbelasting oraz podatek od składki zdrowotnej, zwany ZVW.  Co oznacza w praktyce, iż przedsiębiorca po złożeniu deklaracji podatkowej, otrzymuję dwa pisma, z dwoma rachunkami do zapłaty.  Więcej na temat podatków dla przedsiębiorców znajdą Państwo na poniższym linku:

https://fachwork.eu/artykuly/z-jakimi-podatkami-ma-do-czynienie-przedsiebiorca-w-holandii/

 

Ponadto należy zauważyć, iż podatki są naliczone od tzw. ‘’kwoty do opodatkowania’’. Dla przykładu Pan Kowalski ma własną firmę budowlana na terenie Holandii i w roku 2024 osiągnął obrót € 70 000. Od tej kwoty odejmujemy wszystkie koszta firmy Pana Kowalskiego  (np. zakup materiałów/ koszta samochodu firmowego/ ulgi inwestycyjne etc.). Po odciągnięciu wszystkich kosztów otrzymujemy kwotą do opodatkowania € 50 000. Od tej kwoty więc będziemy naliczać podatki do zapłaty. W naszych poniższych wyliczeniach nie ujmujemy innych źródeł dochodów oraz ulg na dzieci etc. Istotną kwestią jest, jaką kwotę opodatkowujemy. Przedsiębiorca, otrzymując zestawienie zysków i strat od biura rachunkowego może zawsze dopytać jaką kwotę do opodatkowania ma w danym roku rozliczeniowym.

 

Wyliczenia podatku do zapłaty wraz z ulgą ‘’zelfstandigenaftrek’’ en startersaftrek rok  2024

 

Poniżej przedstawiamy podatek do zapłaty dla ZZP, którzy przepracowali na własnej firmie w danym roku powyżej 1225 godzin i są oczywiście przedsiębiorcami w fiskalnym znaczeniu  (więcej na ten temat na poniższym linku:

https://fachwork.eu/artykuly/kontrole-dla-zzperow-od-1-stycznia-2025/).

Ponadto mają prawo do dodatkowego opisu dla startujących firm (odpis można mieć maksymalnie 3  lata w ciągu pierwszych pięciu lat działalności  i należy spełniać również wymogi pierwszego , wyżej wymienionego odpisu) .

 

W roku 2024 ‘’de zelfstandigenaftrek’’  wynosi € 3750,  ‘’de startersaftrek’’  € 2123).

 

Kwota do opodatkowania:

 

 • € 30 000 – podatek dochodowy IB/PVV -zero

                      podatek ZVW – do zapłaty € 1112

 

 • € 40 000- podatek dochodowy IB/PVV – do zapłaty € 2360

                     podatek ZVW- do zapłaty € 1573

 

 

 • € 50 000- podatek dochodowy IB/PVV do zapłaty € 6791

                                     podatek ZVW- do zapłaty € 2035

 

 • € 60 000- podatek dochodowy IB/PVV do zapłaty € 11 221

                                     podatek ZVW- do zapłaty € 2496

 

 • € 70 000– podatek dochodowy IB/PVV do zapłaty € 15 692

                                     podatek ZVW- do zapłaty € 2957

 

 • € 80 000- podatek dochodowy IB/PVV do zapłaty € 20 644

                                     podatek ZVW- do zapłaty € 3418

 

 • € 90 000- podatek dochodowy IB/PVV do zapłaty € 26 328

                                     podatek ZVW- do zapłaty € 3810

 

 • € 100 000- podatek dochodowy IB/PVV do zapłaty € 31 608

                                     podatek ZVW- do zapłaty € 3810

 

 

 

Wyliczenia podatku do zapłaty wraz z ulgą ‘’zelfstandigenaftrek’’  bez ulgi dla starterów rok 2024

 

 

 • € 30 000 – podatek dochodowy IB/PVV -zero

                      podatek ZVW – do zapłaty € 1210

 

 • € 40 000- podatek dochodowy IB/PVV – do zapłaty € 3163

                     podatek ZVW- do zapłaty € 1671

 

 

 • € 50 000- podatek dochodowy IB/PVV do zapłaty € 7593

                                     podatek ZVW- do zapłaty € 2133

 

 • € 60 000- podatek dochodowy IB/PVV do zapłaty € 12 023

                                     podatek ZVW- do zapłaty € 2594

 

 • € 70 000– podatek dochodowy IB/PVV do zapłaty € 16 454

                                     podatek ZVW- do zapłaty € 3055

 

 • € 80 000- podatek dochodowy IB/PVV do zapłaty € 21 446

                                     podatek ZVW- do zapłaty € 3516

 

 • € 90 000- podatek dochodowy IB/PVV do zapłaty € 27 130

                                     podatek ZVW- do zapłaty € 3810

 

 • € 100 000- podatek dochodowy IB/PVV do zapłaty € 32 289

                                     podatek ZVW- do zapłaty € 3810

 

 

 

Mamy nadzieję, iż powyższe wyliczenia przybliżą przedsiębiorcom ewentualne kwoty podatku do zapłaty za rok 2024. Jednocześnie pozwolą na czas przygotować się na zobowiązania podatkowe lub podjąć plan działań zmniejszenia podatku do zapłaty……………….

Data: 15-07-2024

Wszelkie prawa zastrzeżone : MF Advies en Bemiddeling

Składając zeznanie podatkowe na terenie Holandii, podatnik może liczyć na pewne ulgi . Jedną z takowych jest ulga na dziecko (inkomensafhankelijke combinatiekorting). Dość często interpretacja pewnych terminologii może nas zaskakiwać. Wiec porzućmy mity i przejdzmy do faktów. Nie ma czegoś takiego jak ”rozłąkowe z dzieckiem”. Spełniając wymagane warunki, podatnik w  Holandii, może liczyć na ulgę na dziecko.

 

Warunki otrzymania ulgi na dziecko przedstawione w artykule 8.14 a Wet IB ’01 .

Poniżej przedstawiamy kumulatywne warunki na rok 2024 , jakie należy spełniać, aby kwalifikować się na ulgę na dziecko, która jest niezależna od ilości naszych pociech:

-dziecko  z dniem 1 stycznia 2024  nie może mieć skończone 12 lat ;

-dziecko było w roku 2024 , minimalnie 6 miesięcy zameldowane pod jednym adresem z podatnikiem,wnioskującym o ulgę ;

-podatnik (lub partner fiskalny podatnika ) osiągnął dochód z pracy powyżej € 6073  w skali rocznej(czyli osoba mająca tylko dochód np. z  zasiłku dla bezrobotynych nie kwalifikuję się na ulgę );

-w przypadku przedsiębiorców jest wymagane posiadanie prawa do ulgi zwanej ”zelfstandigenaftrek”;

-w partnerstwie fiskalnym ulga jest naliczana na osobę ,która ma niższe dochody brutto, ale jednocześnie spełnia wcześniej wymieniony warunek ,o dochodach np. z pracy ,powyżej € 6073.

 

Ile wynosi ulga na dziecko w roku 2024  ?

Jeśli powyższe warunki zostały spełnione, wówczas ulga podatkowa na dziecko wynosi w zależności od dochodów:

 1. dochód od ”0” do € 6073 – ulga nie przysługuję
 2. dochód od € 6074 do € 31. 838 ( 11, 45 % z dochodów (głownie z pracy) -/- € 6074)
 3. dochód powyżej € 31.838 – ulga wynosi € 2950

Dla przykładu nasz Pan Kowalski osiągnął dochód ( z pracy ) 35 .000 euro z Holandii. Natomiast Pani Kowalska osiągnęła 32 .000 euro z pracy w Holandii. Pociecha Państwa Kowalskich (mały Tymon ) właśnie skończył lat 9 . Ulga zostaje naliczona na partnera z niższymi dochodami(czyli Panią Kowalską ) i wyniesie w 2024 € 2950. 

Kolejny przykład adekwatny do powyższego z małymi zmianami: Pan Kowalski zarobił na umowię o pracę € 35 000, Pani Kowalska była cały rok na zasiłku dla bezrobotnych i osiągnęła dochód € 25 000. W tym przypadku ulga jest naliczana na osobę z niższym dochodem, czyli Panią Kowalską. Jednakże Pani Kowalska otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych, który nie kwalifikuję sie do ulgi na dziecko, więc Państwo Kowalscy nie mają prawa do naliczenia ulgi w roku 2024.

 

 

Jak należy wystąpić o ulgę podatkową na dziecko ?

Z naszego powyższego przykładu, Pan Kowalski i Pani Kowalska muszą złożyć zeznanie podatkowe za rok 2024, aby móc cieszyć się ulgą podatkową na Tymona. Takowe można złożyć po zakończeniu roku rozliczeniowego i otrzymaniu tzw. ”jaaropgave” .

Szybszym sposobem jest złożenie prośby o wcześniejsze wypłacenie ulgi jeszcze w roku 2024. Oczywiście pod warunkiem, iż Państwo Kowalscy są pewni ,iż wszystkie warunki spełniają. Jeśli okaże się ,iż jednak NIE wszystkie warunki były spełnione, wówczas nadpłacone kwoty będą zobligowani zwrócić, z naliczonymi odsetkami. Warto podkreśłić, iż ulga wypłacana za rok 2024 , w ciągu trwania roku 2024 ,jest wypłacana w miesięcznych przelewach. Czyli , Pani Kowalska składając wniosek szybciej , otrzymywałaby 2950/12=245 miesięcznie. Otrzymana kwota zostałaby odjęta z definitywnego rozliczenia rocznego za 2024, które Państwo Kowalscy złożyliby w roku 2025. 

Więcej ciekawostek z Holandii … Dołącz do naszej grupy klikając na poniższy link :

https://fachwork.eu/logowanie/

 

Treść artykułu : wszelkie prawa zastrzeżone 

 

MF advies en bemiddeling

https://e-rozliczenia.nl/kontakt/

 

Dyskusje między fiskusem a firmami w związku z zapytaniem, czy mamy do czynienia z umową o pracę, czy z dochodami z firmy, pojawiają się regularnie w jurysprudencji.
Niedawno sąd rozwiązał następujący konflikt: firma X BV zarejestrowana w Holandii, specjalizująca się w sprzedaży i montażu drewnianych domków, wynajmowała od kilku lat cztery firmy jednoosobowe (ZZP) do montażu swoich produktów. Inspektor podatkowy postulował w sądzie, iż ZZP’erzy pracują na podstawie ‘’ukrytej’’ umowy o pracy. Co oczywiście wiąże się z karami fiskalnymi i płaceniem podatku wstecz od pracowników . Kwota zaległego podatku wynosiła według wyliczeń inspektora € 310.668. Kara za konstrukcję unikania umowy o pracę € 30.715. Sąd niższej instancji stwierdził, iż ZZP ‘erzy pracują na podstawie umowy o pracę. Od powyższego wyroku firma X BV odwołała się do wysokiego sądu.

Orzeczenie wysokiego sądu brzmiało:

-ZZP’erzy pracują niezależnie od firmy X BV
-zlecenia wykonują bez kontroli
– według własnego schematu pracy
– dysponują własnymi narzędziami, własnymi pojazdami
– w przypadku reklamacji są odpowiedzialni za poprawki na własny koszt, więc ponoszą ryzyko finansowe,
-ZZP ‘erzy są rozliczani od projektu
-ZZPerzy nie pracują na podstawie ‘’ukrytej umowy o pracę’’, są przedsiębiorcami w pełnym słowa tego znaczeniu.

Zaległy podatek i kary do zapłaty zostały anulowane.

Z powyższego możemy wnioskować, iż wykonywanie samodzielne zleceń oraz spełniania wszystkich pozostałych warunków fiskalnego pojęcia ‘’przedsiębiorcy’’, zwiększa szanse zleceniodawcy i zleceniobiorcy w przypadku kontroli.

Więcej na temat pojęcia przedsiębiorcy znajdą Państwo w naszym poniższym nagraniu:
https://fachwork.eu/artykuly/kontrole-dla-zzperow-od-1-stycznia-2025/
Zlecenia w Holandii :

http://www.fachwork.eu

Źródło: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHSHE:2024:2002

W mediach holenderskich pojawiły się informację, iż zaświadczenia z polskiego urzędu skarbowego nie będę wymagane we wszystkich przypadkach. Nasuwa się więc pytanie kiedy podatnik będzie musiał zaświadczenie przedstawić?

 

Zapraszamy do obejrzenia naszego nagrania:
 

Niedawno opublikowaliśmy informację na temat zapowiadanych kontroli dla ZZP’erów, którzy pracują np. wyłącznie dla jednego zleceniodawcy oraz nie spełniają kryteriów pojęcia przedsiębiorcy w znaczeniu fiskalnym. Więcej na temat planowanych kontroli znajdą Państwo na poniższym linku:

KONTROLE DLA ZZP’ERÓW OD 1 STYCZNIA 2025 ?

 

https://fachwork.eu/artykuly/kontrole-dla-zzperow-od-1-stycznia-2025/

 

Okazuję się, iż holenderski urząd skarbowy zatrudnia sam ponad 700 ZZPerów, którzy nie kwalifikują się na miano ‘’przedsiębiorców’’. Osoby te są konieczne do zakończenia spraw związanych m.in. z aferą zatrzymanych dodatków  (więcej na ten temat znajdą Państwo na poniższym linku:

8500 RODZIN ZOSTAŁO NIESPRAWIEDLIWIE OSĄDZONYCH O OSZUSTWO PRZEZ HOLENDERSKI FISKUS

 

https://fachwork.eu/artykuly/8500-rodzin-zostalo-niesprawiedliwie-osadzonych-o-oszustwo-przez-holenderski-fiskus/

 

Ponadto urząd skarbowy honoruję inne kryteria w stosunku do zatrudnianych przez siebie  ZZP’erów  niż opublikowane warunki dla wszystkich na własnej stronie internetowej!!!

Owe kryteria dostępne na stronie fiskusa są  i mają być punktem wyjścia dla wszystkich kontroli. Z praktyki jednak wynika, iż nie obowiązują samego fiskus!!!

Holenderski zdymisjonowany minister finansów, skonfrontowany z powyższymi danymi, zapowiedział wyjaśnienie  problemu . ….

 

Rozliczenia firm i osób prywatnych w Holandii :

http://www.e-rozliczenia.nl

 

 

Przedsiębiorcy na terenie Holandii mogą skorzystać z trzech odpisów inwestycyjnych:
1) KIA investering
2)Milieu-investering
3)Energie- investering

W naszym artykule będziemy opisywać pierwszy wymieniony rodzaj odpisu, zwany ”KIA investering ”. Pozostałe odpisy dotyczą ściśle wyszczególnionych aktywów, które spełniają surowe warunki związane z ochroną środowiska. 

Jakie warunki należy spełniać, aby skorzystać z odpisu KIA ?

W danym roku rozliczeniowym przedsiębiorca inwestuję w stałe aktywa firmy, które następnie są aktywowane na bilansie. Wymogiem jest minimalna wartość 450 euro zainwestowanego aktywa.
Odpis ma miejsce w roku zakupienia aktywa. Dodatkowym warunkiem jest konieczność używania danego aktywa na potrzeby prowadzenia działalności. W przypadku, gdy aktywa zostały zakupione na raty, fiskus nakłada dodatkowe warunki, które należy spełniać.

Czy wszystkie aktywa kwalifikują się do odpisu inwestycyjnego ”KIA investering”?

Niestety nie wszystkie inwestycje można odpisać z podatku.
Poniżej przestawiamy przykładową listę aktywów niekwalifikujących się do odpisu:
-nieruchomości przeznaczone do zamieszkania, grunty, zwierzęta, jachty, inwestycje giełdowe
-samochody osobowe (z wyjątkiem wskazanych przez fiskus pojazdów elektrycznyh i wodorowych)
-aktywa przeznaczone w celach wynajmu jednostkom trzecim lub do użytku poza granicami Holandii
-aktywa przeniesione ze sfery prywatnej do firmowej
-inwestycje finansowane w gronie domostwa lub rodziny (np. zakupiona maszyna od ojca)
-aktywa poniżej wartości 450 euro
-przewidywany czas użytkowania poniżej jednego roku.

Jakie aktywa kwalifikują się do odpisu inwestycyjnego KIA?

Przykładowe aktywa to samochody dostawcze (bestelauto) , komputery, drukarki, meble biurowe, maszyny, narzędzia etc.
Warunkiem podstawowym odpisu jest minimalna kwota całkowita inwestycji z danego roku rozliczeniowego, w wysokości powyżej € 2800 w roku 2024.

Ile wynosi odpis inwestycyjny KIA investering ?

Założymy teoretycznie, iż przedsiębiorca zakupił w roku 2024:
-laptop wartości 2000 euro
-biurko wartości 1000 euro.
Łączna kwota inwestycji 3000 euro. Warunek minimalnej inwestycji powyżej 2800 euro został spełniony.
Zastosowując poniższe tabele ze strony Belastingdiesnt, odpisujemy 28% z kwoty inwestycji 3000 euro, czyli KIA wynosi 840 e. Wyliczona kwota obniża podatek do zapłaty w danym roku rozliczeniowym.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/veranderingen-inkomstenbelasting-2024/investeringsaftrek-2024/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek-2024

 

Uwaga: sprzedając aktywa w ciągu 5 lat od momentu zakupu, fiskus nakłada sankcje w postaci tzw.”desinvesteringsbijtelling”. Co oznacza, iż 28 % z wartości rynkowej aktywa dodajemy do dochodów w danym roku sprzedaży aktywa.  Analogicznie do wyżej wymienionego przykładu w 4 roku od momentu inwestycji sprzedajmy laptop za € 500 , a biuro za € 200. Czyli do naszych dochodów dodajemy 28 % z € 700= € 196. 

 

Data: 29-06-2024

Źródło: Media

Szukasz zleceń na terenie Holandii?
Dołącz do naszej grupy:
1) Rejestracja
2)Logowanie
3) Ogłoszenia, wymiana informacji………

https://fachwork.eu/rejestracja/

https://fachwork.eu/logowanie/

Przedsiębiorcy dość często wahają się w kwestiach decyzji , czy dany samochód zakwalifikować jako pojazd firmowy.  Fiskalne prawo holenderskie jest dość zawiłe w tym przypadku.

Na początek rozdzielmy kilka faktów. W niniejszym artykule będzie opisywać wyłącznie konsekwencje związane z podatkiem BTW. Podatek dochodowy i tzw.  ewentualny ‘’bijtelling’’ , a także podatek drogowy ( motorrijtuigenbelasting) nie będą uwzględnione.  Przedsiębiorca jest w pełni podatnikiem BTW.

 

Zakup samochodu

 

Kupując pojazd przedsiębiorca musi ocenić, w jakim stopniu będzie używany do celów firmowych. Tutaj mamy fiskalnie  następujące  możliwości:

 • Pojazd będzie używany zarówno do celów firmowych i prywatnych- wówczas przedsiębiorca może zadecydować, czy pojazd będzie mieniem firmy pod względem podatku BTW.
 • Pojazd będzie używany tylko do celów firmowych – wówczas przedsiębiorca jest zobligowany uwzględnić samochód jako mienie firmowe.
 • Pojazd będzie używany tylko de celów prywatnych – wówczas przedsiębiorca jest zobligowany uwzględnić samochód jako mienie prywatne.

 

Punktem odniesieni i kontroli jest ilość kilometrów firmowych oraz prywatnych w stosunku do całości kilometrów zrobionych w danym roku.

Przeanalizujmy konsekwencje  wyżej wymienionych opcji.

 

Pojazd będzie używany zarówno do celów firmowych jak i prywatnych- wówczas przedsiębiorca może zadecydować, czy pojazd będzie  mieniem firmy pod względem podatku BTW.

 

Jeżeli przedsiębiorca decyduję się na używanie samochodu zarówno do celów prywatnych, jak i firmowych pod względem podatku BTW, wówczas ma kolejne dwie opcje:

 • Samochód jest mieniem prywatnym, przedsiębiorca nie odzyskuję BTW z zakupu pojazdu. Prowadzi rejestrację kilometrów firmowych dla BTW (uwaga: według przepisów BTW kilometry między stałą bazą pracy a miejscem zamieszkania, nie są kilometrami firmowymi dla podatku BTW). Przedsiębiorca zbiera wszystkie rachunki za paliwo oraz naprawy samochodu. Następnie w skali rocznej odpisuję BTW zapłacone na poczet paliwa i ewentualnych napraw, w tym samym stosunku co kilometry firmowe do całości kilometrów w danym roku.

Przykład:  zapłacone BTW z paliwa i napraw w skali rocznej € 1000.  Ilość kilometrów firmowych 5000/ całość kilometrów w danym roku 15000. Z BTW odzyskuję 5000/15000*€ 1000= € 333,33.

 

Uwaga: konieczna jest rejestracja kilometrów firmowych oraz prywatnych w danym roku. Pojazd jest mieniem prywatnym, więc nie ma żadnych korekt i zwracania BTW  do podatku.

 

 

 • Samochód jest mieniem firmowym, również używanym do celów prywatnych . Pojazd aktywujemy na bilansie firmy pod względem podatku BTW. Wówczas w rozliczeniu kwartalnym przedsiębiorca odpisuję BTW z zakupionego pojazdu. Odpisuję również w pełni BTW z paliwa i wszelakich napraw. Jednakże owego pojazdu używa również do celów prywatnych, więc fiskus narzuca korektę w 4 kwartale danego roku rozliczeniowego. Załóżmy teoretycznie, iż przedsiębiorca zakupił pojazd  używany za € 10 000 plus BTW € 2100. Razem zapłacił przedsiębiorca € 12 100. Wartość katalogowa pojazdu € 40 000.  W rozliczeniu kwartalnym odzyskuję € 2100. Następnie odzyskuje BTW z paliwa i napraw. Jednakże w 4 kwartale musi nanieść korektę, gdyż pojazdu używa również do celów prywatnych.

Korekta może być naniesiona w dwojaki sposób:

 

– przedsiębiorca nie prowadzi rejestracji kilometrów firmowych, wówczas co roku płaci 2,7 % z wartości katalogowej samochodu, czyli nie od wartości zakupu, tylko od wyżej wspomnianej kwoty €  40 000, czyli € 1080 musi zapłacić do Belastingu;  ową korektę nanosi się co roku; dopiero po 5 latach od momentu zakupu pojazdu, przyjmuję się niższą wartość procentową –1,5 % (chyba, iż przedsiębiorca nie odzyskiwał BTW z zakupu samochodu , wówczas od początku stosujemy  -1,5%);

 

-przedsiębiorca prowadzi rejestrację kilometrów, wówczas korekta wygląda następująco: odpisane BTW w całym roku np. € 3000 x 5000/15000 ( km firmowe/ km całość ) = € 1000.  Korekta i zwrot BTW € 3000-/- € 1000= € 2000 (do zwrotu do podatku w danym roku).

 

 

Uwaga: wybierając pojazd jako mienie firmowe lub prywatne  pod względem podatku BTW, przedsiębiorca nie jest zobligowany do tej samej kwalifikacji względem podatku dochodowego.

 

 

 

Pojazd będzie używany tylko do celów firmowych – wówczas przedsiębiorca jest zobligowany uwzględnić samochód jako mienie firmowe.

 

Jeżeli pojazd jest używany tylko wyłącznie do celów firmowych, wówczas przedsiębiorca jest zmuszony aktywować pojazd na bilansie firmy. Odzyskuję BTW z zakupu, a także paliwa oraz napraw. Jeżeli nie ma żadnych kilometrów prywatnych,  wówczas nienanoszona jest korekta.

 

Pojazd będzie używany tylko de celów prywatnych – wówczas przedsiębiorca jest zobligowany uwzględnić samochód jako mienie prywatne.

 

 

W powyższym przypadku, mimo iż pojazd zakupiony był np. na firmę, a opłaty są uiszczane z konta firmowego, wówczas pojazd jest wyłącznie mieniem prywatnym. Przedsiębiorca nie odpisuję  BTW i nie odzyskuję BTW z zakupu samochodu.

 

Konsekwencje wyborów przy sprzedaży samochodu

 

Na wstępie warto zaznaczyć, iż sprzedaż samochodu jest fiskalnie tak samo traktowana jak wymiana, czy przeniesienie pojazdu na mienie prywatne. 

Jeżeli pojazd był zakwalifikowany  jako mienie prywatne, wówczas nie nalicza się BTW o wartość rynkową samochodu.

 

Jeżeli pojazd był zakwalifikowany jako mienie firmowe, wówczas przy sprzedaży nalicza się BTW o wartość rynkową samochodu. Wyliczoną kwotę należy wówczas zwrócić do fiskusa.

Przykład: nasz zakupiony samochód firmowy za € 12 100 sprzedajmy po cenie rynkowej za € 8000. Z tej kwoty należy odprowadzić do fiskusa € 1388, 43 w rozliczeniu kwartalnym.

 

Jeżeli pojazd był mieniem prywatnym i odzyskano tylko BTW z niektórych części samochodu, wówczas nalicza się przy sprzedaży BTW o wartości rynkową danej części.

 

Reasumując, przepisy BTW są dość skomplikowane. Wiadomo ,iż najkorzystniejszą opcją jest używanie samochodu tylko wyłącznie do celów firmowych. Wówczas nie  jesteśmy narażeni na wszelakie korekty…..

 

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW DO DOŁĄCZENIA DO NASZEJ GRUPY I DO WYMIANY UWAG …….

 

https://fachwork.eu/nlogowanie/

 

PRACA/ ZLECENIA W HOLANDII 

http://www.fachwork.eu

 

 

Stawki obecne

 

W chwili obecnej rodzinne w Holandii wynosi na jedno dziecko na kwartał:

 

 • Przedział wiekowy 0 – 5 lat € 279,49 
 • Przedział wiekowy 6 -11 lat € 339,38
 • Przedział wiekowy 12-17 lat € 399,27.

 

 

Stawki wypłacane od 1 wszego października 2024:

 

 • Przedział wiekowy 0 – 5 lat €281,69
 • Przedział wiekowy 6 -11 lat € 342,05
 • Przedział wiekowy 12-17 lat € 402,41.

Dodatek do rodzinnego 

Osoby zatrudnione lub mieszkające na terenie Holandii mogą starać się o świadczenia.

Po otrzymaniu rodzinnego należy sprawdzić, czy danemu wnioskodawcy należy się dodatek do rodzinnego ( de kindgebondenbudget ), który w przeciwieństwie do rodzinnego, jest ściśle uzależniony od wysokości dochodów w danym roku wnioskodawcy i ewentualnie dochodów  partnera (partnerki). Pod uwagę są brane osiągnięte dochody brutto zarówno w Holandii, jaki poza Holandią w danym roku.

 

Za  pomocą poniższego linka można sprawdzić, czy i w jakiej kwocie ewentualnie przysługuje dodatek do rodzinnego:

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen

 

Uwaga: warunkiem otrzymania dodatku do rodzinnego jest pobierania rodzinnego w Holandii.

 

Ogłoszenia w Holandii 

 

https://fachwork.eu/kategorie/szukam-pracy/?wpcf_s=&wcf_taxonomy%5B5fec6ff65ad47%5D%5B%5D=szukam-pracy&lang=ICL_LANGUAGE_CODE&form_id=2030&post_types=ogloszenia&posts_per_page=15

Mając firmę  jednoosobową na terenie Holandii ( eenmanszaak),  przedsiębiorca nie ma żadnych zabezpieczeń społecznych.  W przypadku choroby nie ma prawa do zasiłku chorobowego. W przypadku braku zleceń, nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Nie buduję również  drugiego filaru składek emerytalnych. 

Wszystkie powyższe świadczenia są dostępne dla osób zatrudnionych na umowie  o pracę. Natomiast ZZP’erzy są zmuszeni do podjęcia decyzji, czy będę odprowadzali dodatkowe składki na dodatkowe ubezpieczania, w celu zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzeniem własnej działalności.

Od jakiegoś czasu, państwo holenderskie próbuję ingerować w zabezpieczenia społeczne przedsiębiorców.  Rząd chce wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenia od niezdolności do pracy (arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov)  od 1 stycznia 2027. Koncept ustawy jest dostępny na poniższym linku, gdzie również  każdy może wyrazić swoją opinię.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervormingen-arbeidsmarkt/meer-zekerheid-voor-werkenden/verplichte-arbeidsongeschiktheidsverzekering-voor-zelfstandigen

 

Według wstępnych zarysów ustawy, zasiłek w przypadku niezdolności do pracy ma:

-pokrywać 70 % z zysków osiąganych w firmie do maksymalnej kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku;

-obowiązywać tylko przedsiębiorców ( eemanszaak)

-wypłacany, uwaga:dopiero po roku czasu od pierwszego dnia niezdolności do pracy ;

-wypłacany, tylko w przypadku, gdyż przedsiębiorca nie będzie w stanie po roku czasu zarobić   minimum wynagrodzenia obowiązującego osoby na umowie o pracę w danym roku;

-składka ma wynosić 6,5 % z zysków firmy do maksymalnej kwoty € 195 na miesiąc;

-składkę będzie można odpisać fiskalnie w rozliczeniu rocznym;

-osoby, które posiadają już takowe ubezpieczenie, będą mogły postulować zwolnienie z konieczności płacenia składek, po udokumentowaniu ,iż ich ubezpieczenie spełnia wszystkie konieczne kryteria.

 

Zasadniczo pierwsze reakcje ze strony przedsiębiorców są raczej negatywne. Zważywszy na długi okres ryzyka własnego (rok czasu).  A także dość wysoką składkę, przy tak dużym ryzyku własnym ……………………………

Data: 15-06-2024

Zródło: Media

 

 

OGŁOSZENIA 

JESTEM FACHOWCEM …….

 

https://fachwork.eu/kategorie/jestem-fachowcem/?wpcf_s=&wcf_taxonomy%5B5e9c88031634b%5D%5B%5D=jestem-fachowcem&lang=ICL_LANGUAGE_CODE&form_id=1681&post_types=ogloszenia&posts_per_page=15

 

Strefy bezemisyjne  od 1 stycznia 2025 w Holandii

 

Przewiduję się ,iż około 40 miast w Holandii wprowadzi od 1 stycznia 2025 bezemisyjne strefy  ( w wolnym tłumaczeniu holenderskim tzw. ‘’ zero-emissiezone (ZE-zone)’’.

Należy podkreślić, iż w rozumieniu przepisów holenderskich jest znaczna różnica pomiędzy strefami czystego powietrza, gdzie w chwili obecnej już nie mogą wjeżdżać niektóre pojazdy, a strefami bezemisyjnymi, które zostaną w znacznym stopniu wprowadzone od 2025.

 

Na poniższym linku mogą Państwo sprawdzić, czy Państwa pojazd ma prawo wjazdu do strefy czystego powietrza.

 

https://www.milieuzones.nl/

W kwestii stref bezemisyjnych, takowe będą stopniowo wprowadzane w Holandii. Na poniższym linku znajdą Państwo listę miejsc, gdzie zamierza się owe strefy  bezemisyjne wprowadzić:

https://www.opwegnaarzes.nl/waar-komen-de-ze-zones

 

Jakie warunki musi spełniać samochód dostawczy ?

 

Planowane zmiany mogą znacznie  wpłynąć  na pracę przedsiębiorców, którzy używają busów dostawczych.  W pierwszej instancji zdefiniujemy pojęcie samochodu dostawczego w kontekście fiskalnym.

Samochód dostawczy charakteryzuję się m.in.:

 

-jest to pojazd dostosowany głównie do przewozu towarów;

-dopuszczalna masa ładowności do 3.500 kilo;

-odpowiednie wymiary pojazdu;

-pojazd jest zarejestrowany na przedsiębiorcę;

-przedsiębiorca używa pojazdu do celów firmowych w minimalnym stopniu 10 %.

 

Przejściowe przepisy dla samochodów dostawczych

 

Jeśli już wiemy, iż nasz pojazd spełnia fiskalne warunki pojazdu dostawczego, wówczas takowy pojazd   kwalifikuje się na przejściowe przepisy dotyczące stref bezemisyjnych.

 

Do owych stref będą mogły wjeżdżać samochody dostawcze w dieslu:

-Euro 5 do 1 stycznia 2027

-Euro 6 do 1 stycznia 2028.

 

Uwaga: powyższe przepisy przejściowe nie dotyczą nowych samochodów dostawczych zakupionych i zarejestrowanych po 1 stycznia 2025. Przedsiębiorcy, którzy planują zakup nowego samochodu dostawczego muszą się pospieszyć, gdyż wszystkie pojazdy zarejestrowane po 1 stycznia 2025 muszą być bezemisyjne (czyli elektryczne lub wodorowe).

 

 

 

Samochody dostawcze mogę być droższe nawet do €15 000 od stycznia 2025

 

Kolejną istotną zmianą dla przedsiębiorców będzie fakt zniesienia zwolnienia z BPM( Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) dla samochodów dostawczych od 1 stycznia 2025.

W zależności od emisji spalin kwoty podatku BPM mogę się znacznie różnić. Czym większa emisja spalin, tym podatek BPM będzie wyższy. W chwili obecnej nowe samochody dostawcze są zwolnione z podatku BPM.  Owo zwolnienie zostanie od 2025 zniesione, a ceny samochodów dostawczych pójdą znacznie w góry.

 

Przyszłość samochodów dostawczych

 

Na poziomie unijnym wprowadza się również przepisy ograniczające znacznie poruszanie się dostawczymi samochodami spalinowymi. Więc w przyszłości sprzedaż pojazdu na eksport również może się okazać problemem….

Z drugiej strony inwestycja w dostawcze samochody bezemisyjne może się okazać bardzo kosztowna, a użyteczność takowego samochodu dość niska, gdyż wiele pojazdów nie nadaję się do przewozu np. ciężkich maszyn.

Każdy przedsiębiorca musi spojrzeć na wszystko pod kątem własnej firmy i własnego  zapotrzebowania……………….

 

Data : 14-06-2024

Zródło:Media

Szukasz zleceń ?Zapraszamy do zamieszczania darmowych ogłoszeń ………..

 

https://fachwork.eu/kategorie/jestem-fachowcem/?wpcf_s=&wcf_taxonomy%5B5e9c88031634b%5D%5B%5D=jestem-fachowcem&lang=ICL_LANGUAGE_CODE&form_id=1681&post_types=ogloszenia&posts_per_page=15

 

KVK ( czyli Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) , gdzie przyszłe firmy dokonują zapisu rejestracyjnego w Holandii,  wymaga gruntownych zmian. Do takich konkluzji doszedł rząd holenderski.

W chwili obecnej rejestrując firmę na terenie Holandii, płaci się jednorazową opłatę za zapis / zgłoszenie do KVK. Zasadniczo KVK (jako również firma) utrzymuję się z owej jednorazowej opłaty rejestracyjnej oraz ze sprzedaży  informacji o danych firmach ( takich jak m.in. status firm, czy rodzaj działalności etc. ). Niestety dostęp do niektórych informacji był wykorzystywany przez nieuczciwe jednostki. Co prowadziło do naruszenia ustawy o ochronie danych.

W związku z powyższym zamierza się wprowadzić:

 • Lepszą ochronę danych (np. adresy firm mogą być  nieudostępnione dla wszystkich, szczególnie w przypadku firm jednoosobowych ma to dość duże znaczenie, gdyż często adres firmy jest jezdnoznaczny z adresem prywatnym)
 • Zablokowanie niepożądanego marketingu poprzez nowe ustawy. Np. firmy zajmujące się sprzedażą  akwizycyjną  mają obecnie dostęp do danych KVK i bombardują telefonami świeżo upieczonych przedsiębiorców.
 • Nowa forma finansowania działalności KVK.

 

Trzeci punkt odnosi się do m.in. wprowadzenia stałej rocznej opłaty za zapis do KVK. Z dniem 1 stycznia 2025 planuję się zniesienie jednorazowej opłaty rejestracyjne i wprowadzenie opłaty corocznej w wysokości € 25.  Co istotne stała roczne opłata ma być dla wszystkich firm taka sama.  Niezależnie od formy i obrotów firmy.

Data:07-06-2024

Zródlo:Media

Zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajdą Państwo:

-MOŻLIWOŚĆ DODAWANIA BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ O PRACĘ/ ZLECENIA

-PORADY PODATKOWE DLA ZZP

-KONTAKT Z INNYMI ZZP…………………….

 

https://fachwork.eu/rejestracja/

Odpowiedzialność za podanie i uaktualnienie swoich danych osobowych w holenderskim urzędzie skarbowym ponosi w pełni każdy podatnik. Jest on również odpowiedzialny za wskazanie lub zaktualizowanie  imiennego numeru rachunku w holenderskim urzędzie skarbowym.

Zapoznaj się i postępuj zgodnie z instrukcją potwierdzenia i zmiany rachunku bankowego w Belastingdienst –  ZOBACZ NASZ FILM

 

Każdy przedsiębiorca ma prawo wyboru. I tak np. kupując samochód, przedsiębiorca ma dwa wybory względem podatku BTW oraz podatku dochodowego:

 • samochód będzie mieniem prywatnym
 • samochód będzie mieniem firmowym.

Z pierwszej decyzji wynikają m.in następujące konsekwencję:

-z wartości zakupu samochodu, przedsiębiorca nie odzyskuję zapłaconego podatku BTW (odpowiednik VAT’u)

-przedsiębiorca nie może odpisać żadnych kosztów utrzymania pojazdu

-odpisuję się tylko wyłącznie € 0,23 e za każdy kilometr zrobiony w celach  firmowych

-przedsiębiorca  nie ma do czynienia z tzw. ”bijtelling”(w dalszej części artykułu znajdą Państwo wyjaśnienia tego pojęcia).

Decydując się na aktywację zakupionego samochodu jako mienie firmowe, przedsiębiorca staje przed  trzema wyborami:

 

1)prowadzi rejestrację kilometrów firmowych i nie przekracza 500 km w skali rocznej w celach prywatnych ( kilometry między miejscem  zamieszkania i stałą bazą pracy są względem podatku BTW  prywatnymi kilometrami, względem podatku dochodowego to kilometry firmowe) 

2)nie prowadzi rejestracji kilometrów i przekracza 500 km w skali rocznej w celach prywatnych

3) prowadzi rejestracje kilimetrów i przekracza 500 km w skali rocznej w celach prywatnych.

 

Ewentualne konsekwencje” opcja numer 1”.

 

Pierwsza opcja jest najbardziej korzystna dla przedsiębiorcy, gdyż pozwala na odpisanie wszystkich możliwych kosztów utrzymania pojazdu od zysków firmy. M.in zwrot podatku BTW z zakupu samochodu, ubezpieczenia, podatku drogowego, napraw, kosztów paliwa, amortyzacji etc. Warunkiem jest prowadzeniem ścisłej rejestracji kilometrów i oczywiście nieprzekroczenie 500 km w celach prywatnych.

Dla przykładu  przedsiębiorca z obrotami 60 000 euro w skali rocznej. Odpisuję 10 000 euro kosztów pojazdu. W rezultacie odprowadza podatek od 50 000 euro, a nie 60 000 euro.

Ewentualne konsekwencje ”opcja numer 2”.

 

Przedsiębiorca nie prowadzi rejestracji kilometrów i używa pojazdu firmowego w celach prywatnych. Wówczas może podobnie jak w ”Opcji numer 1” odpisać wszystkie koszty, jednakże będzie miał do czynienia z dwoma korekcjami. W związku z faktem, iż używa samochodu do celów prywatnych, czyli według holenderskiego prawa podatkowego odnosi się korzyści w sferze prywatnej, będzie miał do czynienia z tzw. ”Bijtelling”. W zależności od rodzaju pojazdu będzie musiał doliczyć do swoich dochodów, fikcyjną kwotę, od której będzie płacił podatek.

Wysokość ”Bijtellingu”:

-22% od wartości katalogowej samochody od 2017  

-25 % od wartości katalogowej samochody poniżej lub od 2016

-35 % od wartości rynkowej samochody starsze niż lat 15. 

Pragniemy zwrócić uwagę na fakt, iż jest ogromna różnica od naliczenia kwot od wartości rynkowej i od wartości katalogowej. Wartość katalogową pojazdu można odszukać m.in . za pomocą poniższego linka:

https://www.kentekencheck.nl/dagwaarde-auto/aff.php?&gad_source=1&gclid=CjwKCAjw4f6zBhBVEiwATEHFVp0PRwk-NbhUdg5Bp__-EPz2G7OiLCPOs7VAjjtNsk30Xv7k7wrEyRoCMEIQAvD_BwE

 

Dla przykładu: przedsiębiorca kupuję busa z roku 2014 o wartości ekonomicznej 10. 000 euro. Decyduję się na ”Opcję numer 2” i będzie używał samochodu de celów prywatnych. Odciąga wszystkie koszty pojazdu od zysków firmy. Załóżmy analogicznie do wcześniejszego przykładu, iż osiągnął obroty 60. 000 euro w danym roku i koszty utrzymania pojazdu wyniosły 10 .000 euro. Zasadniczo powinien podatek odprowadzić od kwoty 50. 000 euro. Jednakże wybrał ”Opcje numer 2” i do jego dochodów należy doliczyć 25% procent od wartości katalogowej (założymy, iż jest to 40.000 e w naszym przykładzie), wówczas doliczamy 25% z 40.000 euro, czyli 10. 000 do dochodów przedsiębiorcy. W rezultacie płaci podatek nie od kwoty 50.000 euro, a 60.000 euro (50.000 plus”Bijteling”=10.000 e ).

Ponadto płaci w 4 kwartale każdego roku 2,7 % od wartości katalogowej podatku BTW. W naszym przykładzie 1080e ( 2,7 %z 40.000e). Więcej o podatku BTW znajdą Państwo na poniższym linku :

https://fachwork.eu/artykuly/3014/

 

 

Ewentualne konsekwencje ”opcja numer 3”.

 

Przedsiębiorca decydujący się na prowadzenie rejestracji kilometrów i przekraczanie 500 km w celach prywatnych, może być skonfrontowany z następującymi konsekwencjami. Załóżmy, iż przedsiębiorca używa samochodu w 70% w celach firmowych i 30%  w celach prywatnych, z  całości przejechanych kilometrów. Wówczas względem podatku dochodowego, konsekwencje są takie same jak w ”Opcji numer 2”, czyli tzw.”Bijtelling”.

Względem podatku BTW, nie stosuję się założeniowego 2,7 % , tylko faktycznie odpisane BTW, a następnie koryguję się w stosunku …i tutaj sugerując się naszym przykładem  70%/30%. Załóżmy, iż klient w ciągu roku odpisał 1000 euro BTW  z kosztów utrzymania pojazdu. Wówczas w 4 kwartale, koryguję 30 % z tej kwoty, która była w celach prywatnych. Czyli dopłaca w 4 kw danego roku 300 euro BTW. Ponadto co roku koryguję kwotę odzyskaną z zakupu samochodu. Załóżmy, iż pojazd kosztował 12.100 euro. Z BTW odzyskał przedsiębiorca 2100 euro. Następnie co roku ta kwota jest korygowana. W naszym przykładzie 30 % z 2100 euro, czyli 630 euro corocznej korekcji.

W niektórych przypadkach jest możliwa korekcja 1,5 %. Więcej na ten temat znajdą Państwo na poniższym linku:

https://fachwork.eu/artykuly/3014/

 

Powyższe kwestie są opisane w art. 3.20 Wet IB oraz 4 lid 2 Wet OB, poszerzone informacje w art. 5a Uitvoeringsbeschikking  OB.

 

Podatek drogowy oraz ulga inwestycyna dla samochodów dostawczych 

Warto również wspomnieć, iż samochody dostawcze spełniające wszystkie warunki fiskalne ( czyli tzw. ”bestelauto” ) mogą liczyć na dodatkowe korzyści :

-niższy podatek drogowy ( jeśli samochód jes używany w większym stopniu niż 10 % do celów firmowych i jest zarejestrowany na właściciela firmy -ZZP) 

-ulgę inwestycyjną KIA ( więcej na ten temat na poniższym linku : 

https://fachwork.eu/artykuly/jakie-koszty-moge-odpisac-z-firmy-zeby-zmniejszyc-podatek-do-zaplaty/

-brak podatku BPM ( niestety takowy ma być wprowadzony od 2025 , więcej na ten temat znajdą Państwo na następującym linku : https://fachwork.eu/artykuly/wazne-zmiany-dotyczace-busow-dostawczych-w-holandii/. 

 

ROZLICZENIE PODATKU/WNIOSKI O DODATKI W HOLANDII W CIĄGU 48 H

https://e-rozliczenia.nl/oferta/rozliczenie-osob-fizycznych/

 

 

ROZLICZENIE W POLSKIM URZĘDZIE SKARBOWYM

 

https://e-rozliczenia.nl/oferta/rozliczenia-holenderskiego-podatku-w-polsce/

 

Ogłoszenia o pracę.

 

https://fachwork.eu/dodaj-ogloszenie/

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z innymi naszymi artykułami:

 

https://fachwork.eu/artykuly/jak-uzyskac-jak-najwiekszy-zwrot-z-podatku-z-holandii/

 

 

https://fachwork.eu/artykuly/odzyskaj-zwrot-z-ubezpieczenia-z-holandii/

 

https://fachwork.eu/artykuly/kredyt-hipoteczny-w-holandii-na-najlepszych-warunkach/

 

Nie przegap żadnych ważnych zmian dla Polaków w Holandii …
Dołącz do naszej grupy, klikając na poniższy link:


https://fachwork.eu/logowanie/.

Treść artykułu: wszelkie prawa zastrzeżone

MF advies en bemiddeling


https://e-rozliczenia.nl/kontakt/

 

29-06-2024

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zródło: Media

 


Holenderski system prawny znacznie się różni od systemu polskiego. Osoba zakładająca własną działalność na terenie Holandii, w formie firmy osobowej, czyli tzw. ”eenmanszaak”, musi liczyć się z faktem, iż w Holandii nie ma odpowiednika polskiego ZUS-u. Implikuje to brakiem stałych i obowiązkowych kosztów miesięcznych. Jednakże z drugiej strony, przedsiębiorca nie ma prawa do zasiłku chorobowego, czy też zasiłku dla bezrobotnych. W praktyce, brak zleceń jest jednoznaczna z utratą płynności finansowej. A w przypadku choroby   przedsiębiorca bez dodatkowych ubezpieczeń nie może liczyć na żadne wsparcie. Reasumując, brak stałych kosztów, ale dość wysokie ryzyko. Poniżej przedstawiamy najważniejsze ubezpieczenia dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność w formie firmy jednoosobowej.
 
Ubezpieczenie od odpowiedzialności.


Osoby prowadzące własną działalność powinny zabezpieczyć ryzyko wypływające z prowadzenia firmy. Forma firmy jednoosobowej implikuje odpowiedzialnością za wykonane usługi, całym swoim majątkiem. W przypadku małżeństw, bez intercyzy, odpowiedzialność ponosi również współmałżonka/współmałżonek. Warto byłoby wykupić ubezpieczenie od odpowiedzialności, zwane ”aansprakelijkheidsverzekering”. Koszty, w zależności od wyboru ubezpieczalni, wahają się od 20 do 40 euro, w skali miesięcznej.
 
Ubezpieczenie od choroby.

Przedsiębiorca, który ulegnie wypadkowi, lub zachoruje i nie jest w stanie pracować, zostaje bez żadnych dochodów. W celu zabezpieczenia się na wszelakie wypadki losowe można wykupić ubezpieczenie, zwane ”arbeidsongeschiktheidsverzekering”. Wysokość miesięcznej składki jest zależna od wielu faktorów, m.in. wieku, zawodu, ubezpieczonej kwoty. Niestety jest to dość drogie ubezpieczenie, a w przypadku np. budowlańców, może wynieść nawet 600 euro na miesiąc. Ze względu na fakt, iż wielu przedsiębiorców nie wykupuję powyższego ubezpieczenia i ponosi znaczne ryzyko, rząd holenderski chcę podjąć działania w tym kierunku. Według najnowszych planów, UWV( holenderski urząd pracy) ma wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenia chorobowe od 2021. Rzekomo wysokość przewidywanych składek, ma być atrakcyjna dla wszystkich przedsiębiorców. Jednakże są to tylko plany……
 
Ubezpieczenie od śmierci.

Śmierć bliskiej osoby jest ogromną tragedią. W przypadku przedsiębiorców sprawy komplikują się jeszcze bardziej. Otwarte zobowiązania zmarłego przedsiębiorcy w stosunku do dostawców, fiskusa etc. Powoduję ogromne obciążenie spadkobierców. Warto wykupić dodatkową polisę zabezpieczającą, która wypłaca stałą, ustaloną kwotę, w przypadku śmierci. Koszty takowego ubezpieczenia są uzależnione od wielu kryteriów: wieku, zawodu. Czy dana osoba pali? Czy dana osoba spożywa alkohol ? Etc. Wysokość składek może wahać się od 40 do 100 euro.
 
Ubezpieczenie od adwokata.

Przedsiębiorca nawiązuję kontakty i relacje z wieloma firmami oraz osobami prywatnymi. Wchodząc w konflikt prawny, musi się liczyć z faktem, iż koszty godzinowe adwokata wahają się od 100 do 300 euro na godzinę. Wówczas warto posiadać ubezpieczenie, zwane ”rechtsbijstandverzekering”. Koszty miesięczne takowego ubezpieczenia są w granicach od 20 do 40 euro.
 
 
Ubezpieczenie od niewypłacalności dłużników.

Warto rozważyć kwestie kolejnego ubezpieczenia. Szczególnie w przypadku przedsiębiorców podejmujących znaczne ryzyko przy dużych projektach, gdzie płatność odbywa się po wykonaniu zlecenia. Jest to ubezpieczenie od niewypłacalności dłużników, tzw. ”kredietverzekering”. Takowe jest zależne od obrotów firmy i wynosi od 0,1%do 0,5%(od obrotu rocznego).
ZAPRASZAMY NA SPOTKANIA INFORMACYJNE ”HIPOTEKI OD A DO Z”. WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE KUPNEM NIERUCHOMOŚCI (DOMU/MIESZKANIA) W HOLANDII SĄ MILE WIDZIANI !!!! Osoby zainteresowane niezobowiązującym spotkaniem w sprawie uzyskania kredytów hipotecznych prosimy o wysłanie zgłoszenia na adres e-mail:info@hipoteki.nl lub kontakt telefoniczny . Nasi konsultanci w języku polskim: – Maria: +31 634 398 336 – Agnieszka: + 31 642 494 790 – Klaudia +31 649 773 731 Kontakt od wtorku do czwartku od 11-18 oraz sobota 14-17 Główny doradca w języku holenderskim : Fred van Oorsouw Nie czekaj, zapisz się już dziś na spotkanie I dokonaj darmowych wyliczeń.

 Z dniem 1 stycznia 2019 roku wchodzi w życie w Holandii ustawa o zmianie stawki BTW(odpowiednik VAT’u )  z 6% na 9% .Zaimplikuje to m.in. droższymi cenami żywności , napojów ,książek i leków. Podwyżki odczujemy również korzystając z usług fryzjerskich ,basenów oraz saun .

Ponadto  zapłacimy więcej równiez za naprawy rowerów ,bilety do teatrów oraz na koncerty ,pobyt na campingach .

Reasumując według danych statystycznych zwiększenie BTW  będzie nas kosztowała w granicach 300 euro w skali rocznej na przeciętną rodzinę .

Nasza holenderska firma reprezentuje ponad 30 instytucji w Holandii udzielających kredytów hipotecznych.W związku z faktem, iż na rynku utrzymuje się najniższe oprocentowanie od 30 lat wzrosło znacznie zainteresowanie zakupem nieruchomości. Wychodząc na przeciw potrzebom naszych klientów organizujemy DARMOWE  I NIEZOBOWIĄZUJĄCE SPOTKANIA INFORMACYJNE NA TEMAT KREDYTÓW HIPOTECZNYCH . Wieczór informacyjny przy kawie i poczęstunku znacznie zwiększy Państwa wiedzę na temat kredytów hipotecznych. Będziemy omawiać m.in następujące tematy: gdzie i na jakich zasadach najkorzystniej uzyskać  kredyt; najniższe oprocentowanie ;najlepsze warunki kredytów hipotecznych; darmowe wyliczenia zdolności kredytowej. Spotkania są prowadzone przez Freda van Orsouw z tłumaczeniem polskim specjalnie dla naszych klientów. Zainteresowanych prosimy o wysłanie e-maila na adres info@hipoteki.nl lub  dokonanie zgłoszenia za pomocą przycisku ”Złóż zlecenie (znajdującego sie w prawym ,górnym rogu strony ). Kursy są organizowane raz w miesiącu w godzinach wieczornych w okolicach Oss. Zainteresowani otrzymają detaliczne informacje po wysłaniu zgłoszenia. Naszym priorytetem jest wyjaśnienie wszystkich aspektów związanych z wystąpieniem o kredyt hipoteczny. Zachęcamy do przyprowadzenia ze sobą znajomych, którzy również są zainteresowani zakupem nieruchomości. Gwarantowana miła atmosfera oraz uzyskanie przydatnych i niezbędnych informacji w zakresie kredytów hipotecznych na terenie Holandii.

Zgłoszenia prosimy kierować na adres emailowy  info@hipoteki.nl. W emailu należy podać imię i nazwisko/adres zamieszkania /numer telefonu /ewentualnie podać liczbę uczestników – z dopiskiem – ”proszę o zapis na DARMOWE  I NIEZOBOWIĄZUJĄCE SPOTKANIE INFORMACYJNE NA TEMAT KREDYTÓW HIPOTECZNYCH”.

Po otrzymaniu zgłoszenia dostana Państwo e-maila z informacjami gdzie i kiedy odbędzie się wieczór informacyjny .

Witamy ,

Czy rozważasz zakup własnej nieruchomości na terenie Holandii ?Nasze biuro od  prawie 10 lat pomaga przy zakupie domu marzeń  oraz  wystąpieniu o kredyt hipoteczny . Gwarantujemy najniższe odsetki oraz  najlepsze produkty hipoteczne w Holandii .Wybieramy spośród 30 najlepszych instytucji udzielajacych kredyty hipoteczne. Nie czekaj ,korzystaj z najniższego oprocentowania w Holandii w ciągu ostatnich 20 lat !!!!!!

Pierwsze kosnultację oraz wyliczenia są bezpłatne i niezobowiązujące . 

MF Advies en Bemiddeling kvk 17275544

Raadhuislaan 23 w OSS

kontakt od wtorku do czwartku od 11-18 oraz sobota 14-17

info@e-rozliczenia.nl

Hipoteki w Holandii

Nasi konsultanci :

w języku holenderski :

Fred:06-12 989 512

W języku polskim:

Maria 06-34 398 336

Agnieszka 0642 494 790

Klaudia 0-649 773 731

Oddział w Polsce

Paulina 0048 602 242 266

 

Klauzula informacyjna – ochrona danych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , w związku z nawiązywaną współpracą, szanując Twoją prywatność oraz dbając o to, abyś wiedział kto i w jaki sposób przetwarza Twoje dane osobowe, poniżej przedstawiam informacje, które pomogą Ci to ustalić.

1.Administratorem Twoich danych osobowych jest MF advies en bemiddeling  z siedziba Raadhuislaan 23 w OSS
Z Administratorem możesz skontaktować się w następujący sposób:
– listownie na podany adres siedziby
.-przez e-maila info@e-rozliczenia.nl
-telefonicznie od wtorku do czwartku w godzinach od 11-18 ,sobota 14-17
 

2.Jako Administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu zawarcia umowy na podstawie zainteresowania nasza ofertą oraz w celu wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO , w celu przekazywania  aktualnych informacji handlowych o naszej ofercie oraz ofercie podmiotów z nami współpracujących na podstawie Twojej zgody art. 6 ust. 1 lit. a ( w zakresie marketingu towarów i usług innych podmiotów)  i art. 6 ust. 1 lit. f RODO ( w zakresie marketingu własnego) , jak również  na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora  – w celu ewentualnego ustalenie, dochodzenie lub obrony roszczeń  na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO

3.Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz do otrzymania ich kopii, do ich poprawiania, żądania ich usunięcia , przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych . Przysługuje Ci również prawo  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W sytuacji wniesienia sprzeciwu przestaniemy przetwarzać Twoje dane we wskazanych celach , chyba że będziemy wstanie wykazać , że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy , które są nadrzędne wobec Twoich  interesów , praw i wolności lub Twoje dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia , dochodzenia lub ochrony roszczeń

Aby skorzystać z Twoich praw skontaktuj się z Administratorem.

4.Jeżeli uznasz, że Twoje dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa masz prawo wnieść  skargę do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

5.Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, lecz konieczne do zawarcia i wykonania umowy.

6.Odbiorcami twoich danych osobowych będą te podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, a także podmioty świadczące na Naszą rzecz usługi wspierające wykonanie umowy , w szczególności księgowe, prawnicze, informatyczne , transportowe, dostarczające przesyłki kurierskie .

7.Twoje dane osobowe będą przez Nas przetwarzane przez cały czas, przez który umowa będzie wykonywana, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy  oraz w wykonaniu obowiązków nałożonych na administratora  przez przepisy  prawa podatkowego tj. przez okres 6 lat od końca roku w którym umowa wygasła.  Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów możemy przetwarzać do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

Udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingu towarów i usług innych  podmiotów możesz cofnąć w każdym czasie.

Zgodę można cofnąć poprzez ponowne wypełnienie i wysłanie oświadczenia o zgodzie lub poprzez wysłanie e-maila na adres siedziby firmy  ze wskazaniem, że dotyczy cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych  w celach marketingowych lub dzwoniąc pod podany wyżej numer telefonu .

Jeśli oczekiwanie na zwrot podatku z belastingu za ubiegły rok znacznie się wydłuża (minął termin 3 miesięcy od złożenia zeznania podatkowego), może to oznaczać, że Belasting nie posiada w swojej administracji Państwa aktualnego rachunku bankowego lub podany rachunek nie spełnia wymogów prawnych. W związku ze zmianą przepisów z dniem 01.12.2013 każda osoba, składająca zeznanie podatkowe musi potwierdzić dokumentami, że jest właścicielem konta, na które życzy sobie otrzymać przelew z holenderskiego urzędu skarbowego.

Należy to zrobić w następujący sposób:

1. Przygotować komplet trzech dokumentów odpowiadających wymogom urzędu:

– czytelną kopię dowodu osobistego,

– wydruk z banku aktualnego wyciągu bankowego (niestarszy niż 2 miesiące). Na wyciągu muszą być widoczne Państwa imię i nazwisko, jako posiadacza rachunku oraz numer konta wraz z IBAN. UWAGA! (nie uznawana jest kopia karty do bankomatu)

– wypełniony formularz odpowiedni do opcji  polskiego numeru konta – Pobierz Formularz lub

– wypełniony formularz odpowiedni do opcji  holenderskiego numeru konta –Pobierz Formularz.

Ważne! na każdej kartce należy napisać słowo „BORG” + swój sofi nr oraz nr telefonu.

2. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy odesłać na poniższy adres:

Belastingdienst

Antwoordnummer 21210

6400PE  Heerlen

Holandia

Weryfikacja polskiego numeru rachunku trwa 9 tygodni, holenderskiego do 5 tygodni od momentu wysyłki. Jeśli dokumenty nie będą spełniały wymogów,wówczas Urząd nie wypłaci Państwu pieniędzy oraz ponownie poprosi o potwierdzenie konta, co wydłuży poraz kolejny czas oczekiwania na zwrot.