złóż zlecenie usługi umów się na wizytę zamów rozmowę telefoniczną

Brak umowy o pracę dla czterech ZZP’erów

Dyskusje między fiskusem a firmami w związku z zapytaniem, czy mamy do czynienia z umową o pracę, czy z dochodami z firmy, pojawiają się regularnie w jurysprudencji.
Niedawno sąd rozwiązał następujący konflikt: firma X BV zarejestrowana w Holandii, specjalizująca się w sprzedaży i montażu drewnianych domków, wynajmowała od kilku lat cztery firmy jednoosobowe (ZZP) do montażu swoich produktów. Inspektor podatkowy postulował w sądzie, iż ZZP’erzy pracują na podstawie ‘’ukrytej’’ umowy o pracy. Co oczywiście wiąże się z karami fiskalnymi i płaceniem podatku wstecz od pracowników . Kwota zaległego podatku wynosiła według wyliczeń inspektora € 310.668. Kara za konstrukcję unikania umowy o pracę € 30.715. Sąd niższej instancji stwierdził, iż ZZP ‘erzy pracują na podstawie umowy o pracę. Od powyższego wyroku firma X BV odwołała się do wysokiego sądu.

Orzeczenie wysokiego sądu brzmiało:

-ZZP’erzy pracują niezależnie od firmy X BV
-zlecenia wykonują bez kontroli
– według własnego schematu pracy
– dysponują własnymi narzędziami, własnymi pojazdami
– w przypadku reklamacji są odpowiedzialni za poprawki na własny koszt, więc ponoszą ryzyko finansowe,
-ZZP ‘erzy są rozliczani od projektu
-ZZPerzy nie pracują na podstawie ‘’ukrytej umowy o pracę’’, są przedsiębiorcami w pełnym słowa tego znaczeniu.

Zaległy podatek i kary do zapłaty zostały anulowane.

Z powyższego możemy wnioskować, iż wykonywanie samodzielne zleceń oraz spełniania wszystkich pozostałych warunków fiskalnego pojęcia ‘’przedsiębiorcy’’, zwiększa szanse zleceniodawcy i zleceniobiorcy w przypadku kontroli.

Więcej na temat pojęcia przedsiębiorcy znajdą Państwo w naszym poniższym nagraniu:
https://fachwork.eu/artykuly/kontrole-dla-zzperow-od-1-stycznia-2025/
Zlecenia w Holandii :

http://www.fachwork.eu

Źródło: https://uitspraken.rechtspraak.nl/details?id=ECLI:NL:GHSHE:2024:2002