Monthly Archives: czerwiec 2024

 

 

Przedsiębiorcy na terenie Holandii mogą skorzystać z trzech odpisów inwestycyjnych:
1) KIA investering
2)Milieu-investering
3)Energie- investering

W naszym artykule będziemy opisywać pierwszy wymieniony rodzaj odpisu, zwany ”KIA investering ”. Pozostałe odpisy dotyczą ściśle wyszczególnionych aktywów, które spełniają surowe warunki związane z ochroną środowiska. 

Jakie warunki należy spełniać, aby skorzystać z odpisu KIA ?

W danym roku rozliczeniowym przedsiębiorca inwestuję w stałe aktywa firmy, które następnie są aktywowane na bilansie. Wymogiem jest minimalna wartość 450 euro zainwestowanego aktywa.
Odpis ma miejsce w roku zakupienia aktywa. Dodatkowym warunkiem jest konieczność używania danego aktywa na potrzeby prowadzenia działalności. W przypadku, gdy aktywa zostały zakupione na raty, fiskus nakłada dodatkowe warunki, które należy spełniać.

Czy wszystkie aktywa kwalifikują się do odpisu inwestycyjnego ”KIA investering”?

Niestety nie wszystkie inwestycje można odpisać z podatku.
Poniżej przestawiamy przykładową listę aktywów niekwalifikujących się do odpisu:
-nieruchomości przeznaczone do zamieszkania, grunty, zwierzęta, jachty, inwestycje giełdowe
-samochody osobowe (z wyjątkiem wskazanych przez fiskus pojazdów elektrycznyh i wodorowych)
-aktywa przeznaczone w celach wynajmu jednostkom trzecim lub do użytku poza granicami Holandii
-aktywa przeniesione ze sfery prywatnej do firmowej
-inwestycje finansowane w gronie domostwa lub rodziny (np. zakupiona maszyna od ojca)
-aktywa poniżej wartości 450 euro
-przewidywany czas użytkowania poniżej jednego roku.

Jakie aktywa kwalifikują się do odpisu inwestycyjnego KIA?

Przykładowe aktywa to samochody dostawcze (bestelauto) , komputery, drukarki, meble biurowe, maszyny, narzędzia etc.
Warunkiem podstawowym odpisu jest minimalna kwota całkowita inwestycji z danego roku rozliczeniowego, w wysokości powyżej € 2800 w roku 2024.

Ile wynosi odpis inwestycyjny KIA investering ?

Założymy teoretycznie, iż przedsiębiorca zakupił w roku 2024:
-laptop wartości 2000 euro
-biurko wartości 1000 euro.
Łączna kwota inwestycji 3000 euro. Warunek minimalnej inwestycji powyżej 2800 euro został spełniony.
Zastosowując poniższe tabele ze strony Belastingdiesnt, odpisujemy 28% z kwoty inwestycji 3000 euro, czyli KIA wynosi 840 e. Wyliczona kwota obniża podatek do zapłaty w danym roku rozliczeniowym.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/winst/inkomstenbelasting/veranderingen-inkomstenbelasting-2024/investeringsaftrek-2024/kleinschaligheidsinvesteringsaftrek-2024

 

Uwaga: sprzedając aktywa w ciągu 5 lat od momentu zakupu, fiskus nakłada sankcje w postaci tzw.”desinvesteringsbijtelling”. Co oznacza, iż 28 % z wartości rynkowej aktywa dodajemy do dochodów w danym roku sprzedaży aktywa.  Analogicznie do wyżej wymienionego przykładu w 4 roku od momentu inwestycji sprzedajmy laptop za € 500 , a biuro za € 200. Czyli do naszych dochodów dodajemy 28 % z € 700= € 196. 

 

Data: 29-06-2024

Źródło: Media

Szukasz zleceń na terenie Holandii?
Dołącz do naszej grupy:
1) Rejestracja
2)Logowanie
3) Ogłoszenia, wymiana informacji………

https://fachwork.eu/rejestracja/

https://fachwork.eu/logowanie/

Przedsiębiorcy dość często wahają się w kwestiach decyzji , czy dany samochód zakwalifikować jako pojazd firmowy.  Fiskalne prawo holenderskie jest dość zawiłe w tym przypadku.

Na początek rozdzielmy kilka faktów. W niniejszym artykule będzie opisywać wyłącznie konsekwencje związane z podatkiem BTW. Podatek dochodowy i tzw.  ewentualny ‘’bijtelling’’ , a także podatek drogowy ( motorrijtuigenbelasting) nie będą uwzględnione.  Przedsiębiorca jest w pełni podatnikiem BTW.

 

Zakup samochodu

 

Kupując pojazd przedsiębiorca musi ocenić, w jakim stopniu będzie używany do celów firmowych. Tutaj mamy fiskalnie  następujące  możliwości:

 • Pojazd będzie używany zarówno do celów firmowych i prywatnych- wówczas przedsiębiorca może zadecydować, czy pojazd będzie mieniem firmy pod względem podatku BTW.
 • Pojazd będzie używany tylko do celów firmowych – wówczas przedsiębiorca jest zobligowany uwzględnić samochód jako mienie firmowe.
 • Pojazd będzie używany tylko de celów prywatnych – wówczas przedsiębiorca jest zobligowany uwzględnić samochód jako mienie prywatne.

 

Punktem odniesieni i kontroli jest ilość kilometrów firmowych oraz prywatnych w stosunku do całości kilometrów zrobionych w danym roku.

Przeanalizujmy konsekwencje  wyżej wymienionych opcji.

 

Pojazd będzie używany zarówno do celów firmowych jak i prywatnych- wówczas przedsiębiorca może zadecydować, czy pojazd będzie  mieniem firmy pod względem podatku BTW.

 

Jeżeli przedsiębiorca decyduję się na używanie samochodu zarówno do celów prywatnych, jak i firmowych pod względem podatku BTW, wówczas ma kolejne dwie opcje:

 • Samochód jest mieniem prywatnym, przedsiębiorca nie odzyskuję BTW z zakupu pojazdu. Prowadzi rejestrację kilometrów firmowych dla BTW (uwaga: według przepisów BTW kilometry między stałą bazą pracy a miejscem zamieszkania, nie są kilometrami firmowymi dla podatku BTW). Przedsiębiorca zbiera wszystkie rachunki za paliwo oraz naprawy samochodu. Następnie w skali rocznej odpisuję BTW zapłacone na poczet paliwa i ewentualnych napraw, w tym samym stosunku co kilometry firmowe do całości kilometrów w danym roku.

Przykład:  zapłacone BTW z paliwa i napraw w skali rocznej € 1000.  Ilość kilometrów firmowych 5000/ całość kilometrów w danym roku 15000. Z BTW odzyskuję 5000/15000*€ 1000= € 333,33.

 

Uwaga: konieczna jest rejestracja kilometrów firmowych oraz prywatnych w danym roku. Pojazd jest mieniem prywatnym, więc nie ma żadnych korekt i zwracania BTW  do podatku.

 

 

 • Samochód jest mieniem firmowym, również używanym do celów prywatnych . Pojazd aktywujemy na bilansie firmy pod względem podatku BTW. Wówczas w rozliczeniu kwartalnym przedsiębiorca odpisuję BTW z zakupionego pojazdu. Odpisuję również w pełni BTW z paliwa i wszelakich napraw. Jednakże owego pojazdu używa również do celów prywatnych, więc fiskus narzuca korektę w 4 kwartale danego roku rozliczeniowego. Załóżmy teoretycznie, iż przedsiębiorca zakupił pojazd  używany za € 10 000 plus BTW € 2100. Razem zapłacił przedsiębiorca € 12 100. Wartość katalogowa pojazdu € 40 000.  W rozliczeniu kwartalnym odzyskuję € 2100. Następnie odzyskuje BTW z paliwa i napraw. Jednakże w 4 kwartale musi nanieść korektę, gdyż pojazdu używa również do celów prywatnych.

Korekta może być naniesiona w dwojaki sposób:

 

– przedsiębiorca nie prowadzi rejestracji kilometrów firmowych, wówczas co roku płaci 2,7 % z wartości katalogowej samochodu, czyli nie od wartości zakupu, tylko od wyżej wspomnianej kwoty €  40 000, czyli € 1080 musi zapłacić do Belastingu;  ową korektę nanosi się co roku; dopiero po 5 latach od momentu zakupu pojazdu, przyjmuję się niższą wartość procentową –1,5 % (chyba, iż przedsiębiorca nie odzyskiwał BTW z zakupu samochodu , wówczas od początku stosujemy  -1,5%);

 

-przedsiębiorca prowadzi rejestrację kilometrów, wówczas korekta wygląda następująco: odpisane BTW w całym roku np. € 3000 x 5000/15000 ( km firmowe/ km całość ) = € 1000.  Korekta i zwrot BTW € 3000-/- € 1000= € 2000 (do zwrotu do podatku w danym roku).

 

 

Uwaga: wybierając pojazd jako mienie firmowe lub prywatne  pod względem podatku BTW, przedsiębiorca nie jest zobligowany do tej samej kwalifikacji względem podatku dochodowego.

 

 

 

Pojazd będzie używany tylko do celów firmowych – wówczas przedsiębiorca jest zobligowany uwzględnić samochód jako mienie firmowe.

 

Jeżeli pojazd jest używany tylko wyłącznie do celów firmowych, wówczas przedsiębiorca jest zmuszony aktywować pojazd na bilansie firmy. Odzyskuję BTW z zakupu, a także paliwa oraz napraw. Jeżeli nie ma żadnych kilometrów prywatnych,  wówczas nienanoszona jest korekta.

 

Pojazd będzie używany tylko de celów prywatnych – wówczas przedsiębiorca jest zobligowany uwzględnić samochód jako mienie prywatne.

 

 

W powyższym przypadku, mimo iż pojazd zakupiony był np. na firmę, a opłaty są uiszczane z konta firmowego, wówczas pojazd jest wyłącznie mieniem prywatnym. Przedsiębiorca nie odpisuję  BTW i nie odzyskuję BTW z zakupu samochodu.

 

Konsekwencje wyborów przy sprzedaży samochodu

 

Na wstępie warto zaznaczyć, iż sprzedaż samochodu jest fiskalnie tak samo traktowana jak wymiana, czy przeniesienie pojazdu na mienie prywatne. 

Jeżeli pojazd był zakwalifikowany  jako mienie prywatne, wówczas nie nalicza się BTW o wartość rynkową samochodu.

 

Jeżeli pojazd był zakwalifikowany jako mienie firmowe, wówczas przy sprzedaży nalicza się BTW o wartość rynkową samochodu. Wyliczoną kwotę należy wówczas zwrócić do fiskusa.

Przykład: nasz zakupiony samochód firmowy za € 12 100 sprzedajmy po cenie rynkowej za € 8000. Z tej kwoty należy odprowadzić do fiskusa € 1388, 43 w rozliczeniu kwartalnym.

 

Jeżeli pojazd był mieniem prywatnym i odzyskano tylko BTW z niektórych części samochodu, wówczas nalicza się przy sprzedaży BTW o wartości rynkową danej części.

 

Reasumując, przepisy BTW są dość skomplikowane. Wiadomo ,iż najkorzystniejszą opcją jest używanie samochodu tylko wyłącznie do celów firmowych. Wówczas nie  jesteśmy narażeni na wszelakie korekty…..

 

ZAPRASZAMY PRZEDSIĘBIORCÓW DO DOŁĄCZENIA DO NASZEJ GRUPY I DO WYMIANY UWAG …….

 

https://fachwork.eu/nlogowanie/

 

PRACA/ ZLECENIA W HOLANDII 

http://www.fachwork.eu

 

 

Stawki obecne

 

W chwili obecnej rodzinne w Holandii wynosi na jedno dziecko na kwartał:

 

 • Przedział wiekowy 0 – 5 lat € 279,49 
 • Przedział wiekowy 6 -11 lat € 339,38
 • Przedział wiekowy 12-17 lat € 399,27.

 

 

Stawki wypłacane od 1 wszego października 2024:

 

 • Przedział wiekowy 0 – 5 lat €281,69
 • Przedział wiekowy 6 -11 lat € 342,05
 • Przedział wiekowy 12-17 lat € 402,41.

Dodatek do rodzinnego 

Osoby zatrudnione lub mieszkające na terenie Holandii mogą starać się o świadczenia.

Po otrzymaniu rodzinnego należy sprawdzić, czy danemu wnioskodawcy należy się dodatek do rodzinnego ( de kindgebondenbudget ), który w przeciwieństwie do rodzinnego, jest ściśle uzależniony od wysokości dochodów w danym roku wnioskodawcy i ewentualnie dochodów  partnera (partnerki). Pod uwagę są brane osiągnięte dochody brutto zarówno w Holandii, jaki poza Holandią w danym roku.

 

Za  pomocą poniższego linka można sprawdzić, czy i w jakiej kwocie ewentualnie przysługuje dodatek do rodzinnego:

 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/hulpmiddel-proefberekening-toeslagen

 

Uwaga: warunkiem otrzymania dodatku do rodzinnego jest pobierania rodzinnego w Holandii.

 

Ogłoszenia w Holandii 

 

https://fachwork.eu/kategorie/szukam-pracy/?wpcf_s=&wcf_taxonomy%5B5fec6ff65ad47%5D%5B%5D=szukam-pracy&lang=ICL_LANGUAGE_CODE&form_id=2030&post_types=ogloszenia&posts_per_page=15

Mając firmę  jednoosobową na terenie Holandii ( eenmanszaak),  przedsiębiorca nie ma żadnych zabezpieczeń społecznych.  W przypadku choroby nie ma prawa do zasiłku chorobowego. W przypadku braku zleceń, nie ma prawa do zasiłku dla bezrobotnych. Nie buduję również  drugiego filaru składek emerytalnych. 

Wszystkie powyższe świadczenia są dostępne dla osób zatrudnionych na umowie  o pracę. Natomiast ZZP’erzy są zmuszeni do podjęcia decyzji, czy będę odprowadzali dodatkowe składki na dodatkowe ubezpieczania, w celu zmniejszenia ryzyka związanego z prowadzeniem własnej działalności.

Od jakiegoś czasu, państwo holenderskie próbuję ingerować w zabezpieczenia społeczne przedsiębiorców.  Rząd chce wprowadzić obowiązkowe ubezpieczenia od niezdolności do pracy (arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov)  od 1 stycznia 2027. Koncept ustawy jest dostępny na poniższym linku, gdzie również  każdy może wyrazić swoją opinię.

 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/hervormingen-arbeidsmarkt/meer-zekerheid-voor-werkenden/verplichte-arbeidsongeschiktheidsverzekering-voor-zelfstandigen

 

Według wstępnych zarysów ustawy, zasiłek w przypadku niezdolności do pracy ma:

-pokrywać 70 % z zysków osiąganych w firmie do maksymalnej kwoty minimalnego wynagrodzenia w danym roku;

-obowiązywać tylko przedsiębiorców ( eemanszaak)

-wypłacany, uwaga:dopiero po roku czasu od pierwszego dnia niezdolności do pracy ;

-wypłacany, tylko w przypadku, gdyż przedsiębiorca nie będzie w stanie po roku czasu zarobić   minimum wynagrodzenia obowiązującego osoby na umowie o pracę w danym roku;

-składka ma wynosić 6,5 % z zysków firmy do maksymalnej kwoty € 195 na miesiąc;

-składkę będzie można odpisać fiskalnie w rozliczeniu rocznym;

-osoby, które posiadają już takowe ubezpieczenie, będą mogły postulować zwolnienie z konieczności płacenia składek, po udokumentowaniu ,iż ich ubezpieczenie spełnia wszystkie konieczne kryteria.

 

Zasadniczo pierwsze reakcje ze strony przedsiębiorców są raczej negatywne. Zważywszy na długi okres ryzyka własnego (rok czasu).  A także dość wysoką składkę, przy tak dużym ryzyku własnym ……………………………

Data: 15-06-2024

Zródło: Media

 

 

OGŁOSZENIA 

JESTEM FACHOWCEM …….

 

https://fachwork.eu/kategorie/jestem-fachowcem/?wpcf_s=&wcf_taxonomy%5B5e9c88031634b%5D%5B%5D=jestem-fachowcem&lang=ICL_LANGUAGE_CODE&form_id=1681&post_types=ogloszenia&posts_per_page=15

 

Strefy bezemisyjne  od 1 stycznia 2025 w Holandii

 

Przewiduję się ,iż około 40 miast w Holandii wprowadzi od 1 stycznia 2025 bezemisyjne strefy  ( w wolnym tłumaczeniu holenderskim tzw. ‘’ zero-emissiezone (ZE-zone)’’.

Należy podkreślić, iż w rozumieniu przepisów holenderskich jest znaczna różnica pomiędzy strefami czystego powietrza, gdzie w chwili obecnej już nie mogą wjeżdżać niektóre pojazdy, a strefami bezemisyjnymi, które zostaną w znacznym stopniu wprowadzone od 2025.

 

Na poniższym linku mogą Państwo sprawdzić, czy Państwa pojazd ma prawo wjazdu do strefy czystego powietrza.

 

https://www.milieuzones.nl/

W kwestii stref bezemisyjnych, takowe będą stopniowo wprowadzane w Holandii. Na poniższym linku znajdą Państwo listę miejsc, gdzie zamierza się owe strefy  bezemisyjne wprowadzić:

https://www.opwegnaarzes.nl/waar-komen-de-ze-zones

 

Jakie warunki musi spełniać samochód dostawczy ?

 

Planowane zmiany mogą znacznie  wpłynąć  na pracę przedsiębiorców, którzy używają busów dostawczych.  W pierwszej instancji zdefiniujemy pojęcie samochodu dostawczego w kontekście fiskalnym.

Samochód dostawczy charakteryzuję się m.in.:

 

-jest to pojazd dostosowany głównie do przewozu towarów;

-dopuszczalna masa ładowności do 3.500 kilo;

-odpowiednie wymiary pojazdu;

-pojazd jest zarejestrowany na przedsiębiorcę;

-przedsiębiorca używa pojazdu do celów firmowych w minimalnym stopniu 10 %.

 

Przejściowe przepisy dla samochodów dostawczych

 

Jeśli już wiemy, iż nasz pojazd spełnia fiskalne warunki pojazdu dostawczego, wówczas takowy pojazd   kwalifikuje się na przejściowe przepisy dotyczące stref bezemisyjnych.

 

Do owych stref będą mogły wjeżdżać samochody dostawcze w dieslu:

-Euro 5 do 1 stycznia 2027

-Euro 6 do 1 stycznia 2028.

 

Uwaga: powyższe przepisy przejściowe nie dotyczą nowych samochodów dostawczych zakupionych i zarejestrowanych po 1 stycznia 2025. Przedsiębiorcy, którzy planują zakup nowego samochodu dostawczego muszą się pospieszyć, gdyż wszystkie pojazdy zarejestrowane po 1 stycznia 2025 muszą być bezemisyjne (czyli elektryczne lub wodorowe).

 

 

 

Samochody dostawcze mogę być droższe nawet do €15 000 od stycznia 2025

 

Kolejną istotną zmianą dla przedsiębiorców będzie fakt zniesienia zwolnienia z BPM( Belasting van Personenauto’s en Motorrijwielen) dla samochodów dostawczych od 1 stycznia 2025.

W zależności od emisji spalin kwoty podatku BPM mogę się znacznie różnić. Czym większa emisja spalin, tym podatek BPM będzie wyższy. W chwili obecnej nowe samochody dostawcze są zwolnione z podatku BPM.  Owo zwolnienie zostanie od 2025 zniesione, a ceny samochodów dostawczych pójdą znacznie w góry.

 

Przyszłość samochodów dostawczych

 

Na poziomie unijnym wprowadza się również przepisy ograniczające znacznie poruszanie się dostawczymi samochodami spalinowymi. Więc w przyszłości sprzedaż pojazdu na eksport również może się okazać problemem….

Z drugiej strony inwestycja w dostawcze samochody bezemisyjne może się okazać bardzo kosztowna, a użyteczność takowego samochodu dość niska, gdyż wiele pojazdów nie nadaję się do przewozu np. ciężkich maszyn.

Każdy przedsiębiorca musi spojrzeć na wszystko pod kątem własnej firmy i własnego  zapotrzebowania……………….

 

Data : 14-06-2024

Zródło:Media

Szukasz zleceń ?Zapraszamy do zamieszczania darmowych ogłoszeń ………..

 

https://fachwork.eu/kategorie/jestem-fachowcem/?wpcf_s=&wcf_taxonomy%5B5e9c88031634b%5D%5B%5D=jestem-fachowcem&lang=ICL_LANGUAGE_CODE&form_id=1681&post_types=ogloszenia&posts_per_page=15

 

KVK ( czyli Het Handelsregister van de Kamer van Koophandel) , gdzie przyszłe firmy dokonują zapisu rejestracyjnego w Holandii,  wymaga gruntownych zmian. Do takich konkluzji doszedł rząd holenderski.

W chwili obecnej rejestrując firmę na terenie Holandii, płaci się jednorazową opłatę za zapis / zgłoszenie do KVK. Zasadniczo KVK (jako również firma) utrzymuję się z owej jednorazowej opłaty rejestracyjnej oraz ze sprzedaży  informacji o danych firmach ( takich jak m.in. status firm, czy rodzaj działalności etc. ). Niestety dostęp do niektórych informacji był wykorzystywany przez nieuczciwe jednostki. Co prowadziło do naruszenia ustawy o ochronie danych.

W związku z powyższym zamierza się wprowadzić:

 • Lepszą ochronę danych (np. adresy firm mogą być  nieudostępnione dla wszystkich, szczególnie w przypadku firm jednoosobowych ma to dość duże znaczenie, gdyż często adres firmy jest jezdnoznaczny z adresem prywatnym)
 • Zablokowanie niepożądanego marketingu poprzez nowe ustawy. Np. firmy zajmujące się sprzedażą  akwizycyjną  mają obecnie dostęp do danych KVK i bombardują telefonami świeżo upieczonych przedsiębiorców.
 • Nowa forma finansowania działalności KVK.

 

Trzeci punkt odnosi się do m.in. wprowadzenia stałej rocznej opłaty za zapis do KVK. Z dniem 1 stycznia 2025 planuję się zniesienie jednorazowej opłaty rejestracyjne i wprowadzenie opłaty corocznej w wysokości € 25.  Co istotne stała roczne opłata ma być dla wszystkich firm taka sama.  Niezależnie od formy i obrotów firmy.

Data:07-06-2024

Zródlo:Media

Zapraszamy na naszą stronę, gdzie znajdą Państwo:

-MOŻLIWOŚĆ DODAWANIA BEZPŁATNYCH OGŁOSZEŃ O PRACĘ/ ZLECENIA

-PORADY PODATKOWE DLA ZZP

-KONTAKT Z INNYMI ZZP…………………….

 

https://fachwork.eu/rejestracja/