Monthly Archives: sierpień 2016

Jeśli oczekiwanie na zwrot podatku z belastingu za ubiegły rok znacznie się wydłuża (minął termin 3 miesięcy od złożenia zeznania podatkowego), może to oznaczać, że Belasting nie posiada w swojej administracji Państwa aktualnego rachunku bankowego lub podany rachunek nie spełnia wymogów prawnych. W związku ze zmianą przepisów z dniem 01.12.2013 każda osoba, składająca zeznanie podatkowe musi potwierdzić dokumentami, że jest właścicielem konta, na które życzy sobie otrzymać przelew z holenderskiego urzędu skarbowego.

Należy to zrobić w następujący sposób:

1. Przygotować komplet trzech dokumentów odpowiadających wymogom urzędu:

– czytelną kopię dowodu osobistego,

– wydruk z banku aktualnego wyciągu bankowego (niestarszy niż 2 miesiące). Na wyciągu muszą być widoczne Państwa imię i nazwisko, jako posiadacza rachunku oraz numer konta wraz z IBAN. UWAGA! (nie uznawana jest kopia karty do bankomatu)

– wypełniony formularz odpowiedni do opcji  polskiego numeru konta – Pobierz Formularz lub

– wypełniony formularz odpowiedni do opcji  holenderskiego numeru konta –Pobierz Formularz.

Ważne! na każdej kartce należy napisać słowo „BORG” + swój sofi nr oraz nr telefonu.

2. Wszystkie wyżej wymienione dokumenty należy odesłać na poniższy adres:

Belastingdienst

Antwoordnummer 21210

6400PE  Heerlen

Holandia

Weryfikacja polskiego numeru rachunku trwa 9 tygodni, holenderskiego do 5 tygodni od momentu wysyłki. Jeśli dokumenty nie będą spełniały wymogów,wówczas Urząd nie wypłaci Państwu pieniędzy oraz ponownie poprosi o potwierdzenie konta, co wydłuży poraz kolejny czas oczekiwania na zwrot.